Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor omsetningssvikt for fiske i norske lakseelver

En stor del av villaksen som ble fisket i norske elver i 2018 måtte slippes ut igjen, og kvoten var senket betraktelig. Det fører til omsetningssvikt for årets laksefiske.

Tap: Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver, melder om et tap på opp mot 200 millioner kroner. Foto: Norske lakseelver
Tap: Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver, melder om et tap på opp mot 200 millioner kroner. Foto: Norske lakseelver

– Årlig har laksefisket en omsetning på om lag 1,3 milliarder. Dersom tallene vi har samlet inn fra sportsfiskerne er representative, tror vi det vil resultere i et tap opp mot 200 millioner. En reduksjon på 10 prosent er realistisk, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver til Nationen.

Fredag ble det publisert tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at rundt 80.000 fiskere opplevde en mager laksesommer. Tallene bekrefter det samme inntrykket som Norske Lakseelvers foreløpig sesongrapport viste i november.

Lavere kvoter

Av villaksen som ble fanget i elv, ble 22.000 sluppet ut igjen og bidro til å sikre gytebestandene. 78 prosent av fiskene ble avlivet, ifølge SSB.

Norske Lakseelver foretok en undersøkelse i august som viste at to av tre sportsfiskere hadde fisket færre døgn enn vanlig grunnet den varme og tørre sommeren. I tillegg ble flere elver stengt i perioder for å ikke stresse fisken.

– Sportsfiskere valgte å ikke benytte seg av fiskekortet sitt i fjor, noe som også har en effekt på det lave resultatet. Det var langt færre laksefiskere i 2018 enn tidligere, som naturligvis påvirker fangsten, sier Evensen til Nationen.

– Resultatet av fjoråret baserte seg på dårlige fiskeforhold, blant annet tørke i elvene og varmt vær, ikke for lite laks.

Annonse

Det er strenge kvoter på hvor mange laks den enkelte fiskeren kan ta i løpet av en sesong. Elveeierlagene har ansvar for at det er nok fisk igjen etter endt fiskesesong, og eiere må sammen med fiskere vurdere fortløpende hvor mye fisk som kan høstes.

– Hvis det blir for varmt og for lite vann i elva, må elveeierlagene vurdere om det er forsvarlig å fiske. Her har både sportsfiskere og elveeierlag vist et godt forvaltningsansvar, sier Evensen i en pressemelding.

I tillegg til sportsfisket i Norges lakseelver blir villaksen fanget i sjøen. Konsekvensen av lite vann i elvene er at laksen blir værende i sjøen. I 2018 ble det fisket 87.547 laks, som er 11 prosent mer enn fjoråret.

Skreptisk til uktitisk høsting

Evensen er skeptisk til hva som kan karakteriseres som ukritisk høsting i sjøen, og sier i pressemeldingen at det ønskes en regulering av sjølaksefisket som er mer i tråd med forvaltningskravet om å ta vare på de enkelte bestandene.

– Mange bestander tåler ikke beskatning og belastes ikke i elv. I sjøen vet ikke notfiskerne hvilken elv laksen tilhører og det kan i verste fall gjøres stor skade på sårbare bestander.

Til gjengjeld kom det regn i slutten av sommeren, som resulterte i godt fiske mot slutten av sesongen. SSB sin statistikk viser at Drammenselva i Buskerud dro opp 74 prosent mer fisk enn i 2017.

– Det var gledelig avslutning på sesongen mange steder. Samtidig er det klart at slike somre fører til en omsettingssvikt i laksefisket, sier Evensen i pressemeldingen.

– Resultatene steg da det ble mer vann i elvene. Vi håper at 2019 blir en bedre sesong med tanke på klima, og vi vil sette iverk tiltak for å holde laksefiske attraktivt tross en vanskelig sesong. Det viktigste er at vi på sikt får gode fiskeprodukter, og at det er nok laks i elvene, sier Evensen til Nationen.

Neste artikkel

Trekker frossen fisk etter salmonellafunn