Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statnett ville at grunneierne skulle betale eiendomsskatt for kraftlinjer som går over eiendommen – tapte i retten

Tre kommuner har fått medhold i retten etter at Statnett ønsket å overføre eiendomsskatt over på grunneiere.

Eiendomsskatt på kraftlinjer som går over en grunneiers eiendom skal betales av utbygger, slår retten fast. Illustrasjonsfoto: Lars Bilit Hagen
Eiendomsskatt på kraftlinjer som går over en grunneiers eiendom skal betales av utbygger, slår retten fast. Illustrasjonsfoto: Lars Bilit Hagen

Statnett hadde saksøkt kommunene Sauda, Suldal og Ås i saken som har blitt behandlet i Oslo tingrett i september. Et av stridspunktene gikk på hvorvidt det er Statnett eller grunneier som skal betale eiendomsskatt på grunnen der kraftlinjene går.

Onsdag kom dommen, og den konkluderte med at det er Statnett som skal betale eiendomsskatt. I rettens vurdering står følgende:

«Retten mener at lovens begrep «verk og bruk» naturlig inkluderer nødvendig tomt for anlegget, og må anses som ett skatteobjekt. Det er ikke nærliggende å regne tomtebeltet under kraftlinjene som et eget, separat skatteobjekt. I og med at det er Statnetts anlegg som utløser eiendomsskatten, mener retten at det da også er Statnett som er den skattemessige eier av den nødvendige grunnen som hører til anlegget.»

Dommen gleder ordfører i Sauda, Asbjørn Birkeland.

– Sauda kommune er svært glade for utfallet og mener dommen helt klart viser at kommunene har handlet rett i utskriving og klagebehandling av eiendomsskatt. Spesielt er jeg glad for at Statnett ikke vant fram i å velte deler av skatteregningen over på grunneierne, sier Birkeland til Nationen.

Statnett mener det må skilles mellom kraftlinjene og grunnen under. Foto: Siri Juell Rasmussen
Statnett mener det må skilles mellom kraftlinjene og grunnen under. Foto: Siri Juell Rasmussen

Mente grunn og kraftlinjer var to ulike ting

Statnett eier i hovedsak ikke grunnen der de har bygget kraftlinjer i Norge. Det er det grunneiere som gjør. Det kan være skog, utmark, dyrka mark eller annen form for grunn.

I flere kommuner er det eiendomsskatt, som utløses ved utbygging. Det gjelder også kraftlinjer. Statnett har ment at de ikke skal være skattemessig ansvarlig for grunnen under kraftlinjene.

«Det er ikke rettslig grunnlag for å betrakte Statnett som skattemessig debitor til grunnen under kraftlinjene. Kraftledningene og grunnen under er to ulike skatteobjekter. Statnett er ikke eier av grunnen», står det i Statnetts påstandsgrunnlag i dommen fra Oslo tingrett.

Annonse

Statnett sier de nå vil gå gjennom dommen fra tingretten.

– Vi har nettopp fått over dommen fra tingretten og skal nå sette oss inn i hva den vil innebære før vi kommenterer videre, opplyser kommunikasjonssjef Christer Gilje.

De tre kommunene har på sin side hele tiden ment at det er kraftlinjene som har utløst eiendomsskatten, og at det er derfor er Statnett, som utbygger av kraftlinjene som er skattemessig ansvarlig.

Krevende prosess

Birkeland i Sauda sier det har vært en krevende rettsprosess for en enkeltkommune.

– Statnett er et rent statlig selskap og som en enkelt kommune føler en seg i denne sammenhengen liten. Det var veldig belastende og svære saksomkostninger, sier Birkeland.

Birkeland har hele tiden vært klar på at det er kraftlinjene som utløser eiendomsskatten og at det derfor vil være urettferdig for grunneier å betale.

– Det er kraftlinjene som utløser eiendomsskatten, og vi mener det er helt naturlig at Statnett betaler den eiendomsskatten. Det vil også være veldig komplisert for kommunene å skrive ut eiendomsskatt til så mange grunneiere, sier Birkeland.

Han tror det ville medført vanskeligheter å få gjennomslag for videre utbygging i framtiden dersom det vil føre til at grunneieren fikk eiendomsskatt på toppen.

– Hadde de fått gjennomslag for dette hadde det vært veldig vanskelig å få aksept til å bygge nye linjer. Da ville ikke grunneieren bare midte råderett over eiendommen, men ville måtte betale eiendomsskatt i tillegg.

Neste artikkel

Norske bedrifter får 6 milliarder kroner ekstra i strømutgifter