Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Statkraft inngår ny industrikraftavtale med Norske skog

Fredag ble det kjent at Statkraft og Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS har inngått en åtteårig industrikraftavtale. Avtalen gjelder fra 1. desember i år, til 31. desember 2026.

Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS har inngått en åtteårig industrikraftavtale. Bildet er fra Norske Skog Saugbrugs AS i Halden. Foto: Vidar Sandnes
Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS har inngått en åtteårig industrikraftavtale. Bildet er fra Norske Skog Saugbrugs AS i Halden. Foto: Vidar Sandnes

Kontrakten går ut på at Statkraft skal levere kraft til Norske Skogs papirfabrikker i Skogn og i Halden. Totalt skal det leveres 14 TWh med kraft i løpet av åtte år, noe som tilsvarer energibruken til over 600.000 husstanders forbruk på et år. Den nye kraftavtalen som er på plass er en fornyelse av et allerede etablert samarbeid.

Avhengig av gode kraftavtaler

Amund Saxrud fabrikksjef på Norske Skogs fabrikk på Skogn er veldig fornøyd med avtalen som er inngått med Statkraft.

– Vi konkurrerer i et internasjonalt marked, så hvis vi skal ha konkurransekraft er vi avhengig av gode kraftavtaler, sier han til Nationen.

Han forteller at for Norske Skog har det vært viktig å få på plass en avtale som er bedre enn tidligere.

Annonse

– Vi har tro på at denne avtalen vil gi oss et bedre konkurransefortrinn enn foregående avtaler på kraftpriser, sier Saxrud.

Han vil ikke gå inn i detaljer i avtalen, men legger til at kraftavtalen som er på plass er en vesentlig del av fabrikkens kraftbruk.

– Bedrer konkurransekraften

I en pressemelding skriver Hallvard Granheim, konserndirektør for Markedsoperasjoner og IT i Statkraft at også de er fornøyd med den nye avtalen.

– Vi er fornøyde med å forlenge vårt omfattende og langvarige samarbeid med Norske Skog. Norske Skog har vært gjennom en periode med krevende utfordringer og restrukturering av konsernet. Statkraft har vært hovedleverandør av kraft til Norske Skog i mange år, og det gleder meg at vi bidrar med forutsigbare og konkurransedyktige kraftavtaler, sier han.

Konsernsjef i Norske Skog, Niels Petter Wright, sier at kraftavtalen er et viktig bidrag til å sikre arbeidsplasser.

– De nye kontraktene bedrer konkurransekraften til våre to store anlegg i Norge, og vil samtidig være et bidrag til å sikre viktige arbeidsplasser i foredling av norske råvarer. I et papirmarked med stadig fallende etterspørsel, vil kun fabrikker med de laveste kostnadene og den mest effektive driften overleve. Vi er derfor også avhengige av å forbedre de norske rammevilkårene og sikre gunstige betingelser fra andre leverandører til Norske Skog, sier han.

Neste artikkel

Nye karantenereglar krevjande for fleire verft