Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Solvik-Olsen møter sametingsrådet etter reinpåkjørsler

Massepåkjørselen av reinsdyr sist helg har fått samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til å invitere medlemmer av sametingsrådet til et hastemøte. 

Over hundre reinsdyr ved Mosjøen er påkjørt og drept av tog de siste dagene. Foto: John Erling Utsi / NTB scanpix
Over hundre reinsdyr ved Mosjøen er påkjørt og drept av tog de siste dagene. Foto: John Erling Utsi / NTB scanpix

– Vi har bedt om et slikt møte mange ganger, sier sametingsråd Silje Karine Muotka til NTB.

Hun er en av to sametingsråder som fredag skal møte Solvik-Olsen etter at nærmere 100 reinsdyr døde i flere togpåkjørsler i reinbeitedistriktet Jillen Njarke sør for Mosjøen i helgen.

– Slike påkjørsler er totalt uakseptabelt, og vi forventer at Solvik-Olsen gjør dette tindrende klart overfor Bane Nor. I dette møtet vil vi legge fram strakstiltak som må settes i gang fortest mulig, for å hjelpe reindriftssamene i denne krisesituasjonen, sier Muotka.

Hun håper samferdselsministeren vil legge press på Bane Nor for å få bygd gjerder i de mest utsatte områdene.

Annonse

– Sametinget er enig med reineierne om at det er den beste løsningen, sier Muotka.

En gjerdeløsning kan komme til å koste mange hundre millioner kroner.

Neste artikkel

Sperregjerder klarte ikke å stoppe rein fra å vandre mellom soner i Nordfjella