Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde

Små bedrifter synes offentlige etater for ofte stikker kjepper i hjulene på dem og vil ha færre tidkrevende tilsyn.

Marius Egge er produsent av epler, eplecider, eplemost i Lier i Buskerud. Mandag får bedriften besøk av  SMB-patruljen, som skal hjelpe bedrifter i møte med det offentlige. Foto: Lars Bilit Hagen
Marius Egge er produsent av epler, eplecider, eplemost i Lier i Buskerud. Mandag får bedriften besøk av SMB-patruljen, som skal hjelpe bedrifter i møte med det offentlige. Foto: Lars Bilit Hagen

– Vi har mange tilbakemeldinger om at møtet med det offentlige er veldig inkonsistent, uforutsigbart og personavhengig. Det koker ned til den enkelte saksbehandler, sier Olaf Thommessen, leder for SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.

Mandag lanseres SMB-patruljen, som skal reise rundt og hjelpe bedrifter i møte med det offentlige, men også samle erfaringer med tilsyn, regler og krav.

Patruljens første besøk skjer mandag på Egge gård i Lier, der den tidligere Venstre-politikeren Thommessen har med seg partileder og kulturminister Trine Skei Grande. Her vil de få høre hvordan bedriften, som har slått seg opp på drikkevarer basert på epler, har opplevd å få 51 tilsyn på tre år.

– Dette er et kjempeproblem, og det tar enormt mye krefter, spesielt for mange gründere og småbedrifter som ikke har egne HR-avdelinger og ansatte til å ta seg av det, sier Grande til NTB.

Stjeler tid

Thommessen forteller at et tilsyn og oppfølgingen etterpå fort kan ta flere dager.

– Småbedriftene er følsomme når det gjelder tid og produktivitet. At man må bruke så stor andel av arbeidstiden sin på tilsyn, har direkte innvirkning på bunnlinjen av virksomheten, sier Thommessen til NTB.

SMB ønsker også å starte en hjelpetelefon som kan svare på spørsmål om regler og gi råd, og har bedt om statsstøtte til dette.

– Egentlig burde det offentlige gjort dette selv, mener Thommessen.

Ifølge en undersøkelse SMB har utført, svarer 40 prosent av bedriftene som har opplevd uanmeldte tilsyn fra det offentlige, at det har hatt direkte negative konsekvenser for driften.

Ønsker ikke lovbrudd

Bedriftene opplever at reglene tolkes forskjellig, ikke bare fra kommune til kommune, men også innad i kommunen, ifølge Thommessen. Om saksbehandleren liker eller ikke liker bedriftseieren spiller altfor ofte en rolle, hevder han.

I dag blir bedriftseierne for ofte sett på som lovbrytere i utgangspunktet, mener Thommessen, som etterlyser en holdningsendring.

– Det er riktig at det både i restaurantbransjen og blant bønder fins folk som bryter reglene. Men de fleste ønsker ikke å bryte reglene. Det er ingen grunn til å skjære alle over en kam, mener han.

Se på problembransjene

Tradisjonelle tilsyn med besøk på arbeidsplassene vil ikke nødvendigvis avdekke lovbruddene, mener Grande. Hun viser til eksempler med polske arbeidere på byggeplasser på Oslo, som har lønn og papirer i orden, men kanskje har måttet jobbe gratis i Polen for å få oppdraget i Norge. Det krever internasjonalt samarbeid å avdekke, påpeker hun.

Grande mener det offentlige må jobbe mer målrettet med de bransjene det er mest problemer med.

– Næringsdepartementet har satt i gang et prosjekt om å samordne tilsynene og ha mer sektor- eller fagspesifikke tilsyn, sier Grande, som håper det vil gjøre tilsynelatende mer effektive.

Avdelingsdirektør Ronny Jørgenvåg i Arbeidstilsynet medgir at de offentlige etatene kan bli bedre til å koordinere tilsynene, men viser til de såkalte a-krimsentrene som eksempel på at det alt skjer.

– For å få til bedre samordning så forutsetter det at vi fremover får til gode løsninger for deling av data mellom tilsynsetater, sier han til NTB.

Han sier de allerede prioriterer tilsyn der det er størst risiko for lovbrudd.

(©NTB)

Neste artikkel

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i oljestreiken