Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skogkritikk mot statsbudsjettet

Naturvernforbundet mener regjeringen raserer norske skoger ved å kutte 120 millioner kroner til skogvern i sitt forslag til statsbudsjett. Skogeierforbundet etterlyser mer penger til skogplanting.

Statsbudsjettet får skogkritikk fra flere hold. Foto: Svein Egil Hatlevik
Statsbudsjettet får skogkritikk fra flere hold. Foto: Svein Egil Hatlevik

– Dette er en katastrofe for de mange viktige artene vi vil ta vare på. Regjeringen har en prisverdig satsing på regnskog i utlandet, men hvorfor snauhogger de budsjettene til bevaring av vår egen fantastiske skog? spør leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Forbundet mener regjeringen lar særinteresser overkjøre hensynet til miljø.

– Nye motorveier svekker toget, kutt i skogvernet svekker naturen, og massiv satsing på oljeutvinning undergraver alle andre klimatiltak. Det er dypt uansvarlig, sier Haltbrekken.

Ønsker mer industri

Skogeierforbundet sier på sin side at regjeringen ikke følger opp den varslede tiltak for å redusere klimagassutslippene og utvikling av ny grønn industri i Norge.

– Forslaget til statsbudsjett for 2015 innebærer ikke den omleggingen av politikken som er nødvendig for å utnytte de fantastiske næringsmessige mulighetene skogen har og for å bruke skogens enorme potensial i klimakampen, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i en pressemelding.

Lahnstein sier at regjeringen selv har karakterisert planting av skog på nye arealer som klimatiltak «et viktig punkt i oppfølgingen av klimaforliket».

– Enorm klimaeffekt

Annonse

I 2013 ble det i en rapport fra Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Skog og landskap konkludert med at minst 50.000 dekar kan tilplantes per år over en 20-årsperiode, med akseptable effekter for naturmangfold og andre miljøverdier, ifølge Skogeierforbundet.

I forslaget til budsjett avsetter regjeringen tre millioner kroner i 2015 som starten på en treårig pilotfase, blant annet begrunnet i at man skal høste erfaring med klimaeffekten ved skogplanting før tiltaket oppskaleres.

– Vi vet at skogplanting har enorm klimaeffekt. Det er derfor ikke nødvendig å gjennomføre noe pilotprosjekt for å finne ut at trær som vokser, binder mye karbon og kan brukes til produkter som erstatter oljen, sier Lahnstein.

(©NTB/Nationen)

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997