Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skogeierne tjente nesten en milliard

De personlige skogeierne hadde en samla skoginntekt på drøyt 973 millioner i 2015. De som eier minst skog øker inntekten mest.

Få av skogeierne hadde hogst i 2015. Hos dem som hadde det, sto gjennomsnittsinntekten stille fra året før. Foto: Mariann Tvete
Få av skogeierne hadde hogst i 2015. Hos dem som hadde det, sto gjennomsnittsinntekten stille fra året før. Foto: Mariann Tvete

SSB slapp tirsdag statistikk for de personlige skogeiernes inntekter i 2015. Totalt gikk 21.055 skogeiere i Norge med overskudd, og tjente i snitt 41.000 kroner på skogen sin.

Skogeierne med positiv næringsinntekt utgjør bare en liten del av alle de personlige skogeierne - som det er drøyt 110.000 av.

De største tjener mest

De 47 skogeierne som eier 20.000 dekar eller mer, tjente nemlig en langt penere sum: Deres næringsinntekt fra skogen var 527.000 kroner.

Det er mer enn dobbelt så mye som skoginntekten til de 463 som eier mellom 5000 og 19.999 dekar skog - som tjente 213.000 på skogen. De igjen tjente nesten tre ganger så mye som dem med mellom 2000 og 4999 dekar, som tjente 80.000 på skogen sin.

• Les også: Doblet hogst – likevel solid nedgang i avkastningen

Den største gruppa med skogeiere, de som har mellom 250 og 499 dekar, tjente 30.000 på skogen.

Gruppa med minst skogareal, 25-99 dekar, tjente 22.000 - som er en oppgang på 29,4 prosent siden 2014. Til sammenligning gikk de største skogeierne ned i inntekt med 2,6 prosent.

Mindre skatter

Annonse

Gjennomsnittet av skogeiernes inntekt, på 41.000 kroner, er den samme som året før. Det er likevel store variasjoner i inntektene mellom 2014 og 2015 - fra en nedgang på 7 prosent for skogeierne med mellom 2000 og 4999 dekar, til den nevnte oppgangen på 29,4 prosent for de minste eierne.

Den samla inntekten for alle skogeierne var 973 millioner - hvorav overskuddet til eierne var 872 millioner, mens 107 millioner næringsinntekt var ført på skogeierens ektefelle, partner eller samboer.

• Les også: «Ap truer det lokale skogeierskapet»

Bruttoinntekta til skogeierne som hadde overskudd, var høyere enn året før. Næringsinntektene fra skogbruket utgjorde jevnt over 6 prosent av skogeiernes samla inntekter.

Samtidig har skattebetalingene gått ned med over 20 prosent, etter at nye ordninger - som skogfondordninga - gjør at mesteparten av pengene som investeres gjennom dette, er unntatt skatt.

Neste artikkel

– Alle prognoser tilsier at skogbranner er noe som kommer til å skje oftere