Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Samisk jubel etter at reineier vant over staten

Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara trenger ikke å halvere reinflokken sin slik staten har bedt om. Det får Norske Samers Riksforbund (NSR) til å juble.

Reinflokk i Kautokeino. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Reinflokk i Kautokeino. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Dommen falt i Hålogaland lagmannsrett fredag. Sara vant også over staten da saken ble behandlet i tingretten, men staten anket.

Reguleringen av reintallet i Finnmark har lenge vært omstridt. Nå håper flere dommen vil føre til endring i reindriftsloven. Blant dem er sametingspresident Vibeke Larsen.

– I dette tilfellet så har staten brutt Jovsset Ánte Saras folkerettslige vern mot statlig inngrep. Dette er en viktig prinsipiell dom som vil få positive konsekvenser for mange samer, sier hun til NRK.

Måtte halvere flokken

Reintalls-striden startet da Sara nektet å oppfylle Landbruks- og matdepartementets krav om å redusere reinflokken sin til 75 dyr og tok saken til retten, blant annet fordi det vanskelig å leve av en så liten flokk.

Staten ønsker få ned antall reinsdyr på Finnmarksvidda for å ta vare på beiteområdene.

– Jeg har hatt en god følelse lenge, og har tenkt at dersom vi ikke vinner den her saken, hvilket rettslig vern har da minoritetene og urbefolkningene, sier Saras advokat, Trond Pedersen Biti.

Sara får skryt av sametingspresidenten for å ha sikret en viktig folkerettslig avklaring når det gjelder kollektive og individuelle rettigheter for reindriftsutøvere.

Annonse

– Jeg vil rose han for at han har våget å stå på for sin rett til å drive med reindrift, og for den viktige kampen han har tatt på vegne av mange samer. Dette er en viktig prinsipiell dom som vil få positive konsekvenser for mange samer, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

– Samisk seier

I dommen heter det at statens krav om at Sara må slakte sin flokk ned til 75 dyr er et brudd med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Ifølge NSR kan dette forenkles til at "staten ikke har lov til å tvinge en reindriftsutøver til å drive med underskudd, fordi det i praksis vil bety at utøveren nektes å utøve samisk kultur."

– At Jovsset Ánte Sara vinner ankesaken mot staten er et steg fremover for samiske rettigheter, og saken handler om noe enda større enn det allerede viktige spørsmålet om reintallsreduksjoner, sier Aili Keskitalo, som er presidentkandidat ved sametingsvalget for NSR.

Også han takker Sara for å ha tatt belastningen ved å kjøre denne saken mot staten, og sier samene må belage seg på at slike rettssaker kan bli en viktig måte å jobbe i årene fremover for å få gjennomslag for samiske rettigheter.

(©NTB)

Neste artikkel

Reineiere i Nord-Norge frykter sjakalen