Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordfå sau tatt av rovvilt

Det er registrert 499 rovviltsskader på sau siden 1. januar – det laveste siden registreringene begynte i 2002.

Færre sau har blitt tatt av rovvilt i løpet av 2020 sammenlignet med tidligere år. Foto: Siri Juell Rasmussen
Færre sau har blitt tatt av rovvilt i løpet av 2020 sammenlignet med tidligere år. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Jeg er svært fornøyd med nedgangen i antall sauer som er tapt til rovvilt. Regjeringens mål er en livskraftig beitenæring. Samtidig skal vi sikre levedyktige rovviltbestander. At vi klarer å nå begge målene, viser at rovviltpolitikken fungerer, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Hvert år gjennomfører Miljødirektoratet en foreløpig sammenstilling av antall sau påvist skadet av rovvilt i perioden 1. januar til 1. august. Pr. 1. august i år er tapstallene de laveste siden registreringen startet i 2002.

Det er registrert 499 rovviltsskader på sau siden 1. januar. Ifølge departementet er skader fra bjørn rundt halvert sammenlignet med i fjor.

Bestanden av rovvilt, med unntak av bjørn, ligger noe over bestandsmålene.

– Det er lagt ned en stor innsats fra beitenæringen, fellingslag og forvaltning for å redusere tap av sau til rovvilt. Rekordlave tap de siste årene kan tyde på at effektive uttak av dyr som gjør skade, sammen med forebyggende tiltak, bidrar til å redusere tapene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Annonse

Først og fremst er det tap til ulv og bjørn som har gått sammenlignet med fjoråret, heter det i pressemeldingen.

«Det er halvparten så mange skader fra bjørn selv om enkelte områder, blant annet Trøndelag, har hatt en del skader», står det.

Skader forårsaket av jerv har økt noe sammenlignet med i fjor, mens tap av sau til kongeørn og gaupe har holdt seg relativt stabilt.

Departementet påpeker at beitesesongen ikke er over, og at tapstallene vil endre seg helt fram til sauene er sanket inn.

«Erfaringsmessig øker skadetallene mot slutten av beitesesongen», skriver departementet.

Neste artikkel

Skal bruke matkultur til å tiltrekke nye beboere