Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen verner 29 skogområder

Regjeringen har vedtatt å verne 29 skogområder i elleve fylker der et stort antall truede arter lever.

Regjeringen verner skog og tar et skritt nærmere målet om å verne ti prosent av skogarealet. Foto: Siri Juell Rasmussen
Regjeringen verner skog og tar et skritt nærmere målet om å verne ti prosent av skogarealet. Foto: Siri Juell Rasmussen

Vernevedtaket er et skritt mot målet om vern av 10 prosent av skogarealet, ifølge regjeringen. Hittil er rundt 4,9 prosent av det samlede skogarealet vernet.

– Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Mer enn 1100 truede arter, og en rekke truede naturtyper, finnes i skogen. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, slik at vi bidrar til å bedre situasjonen for truede arter og naturtyper, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Vedtaket omfatter totalt 90 kvadratkilometer nytt verneareal og rundt 48 kvadratkilometer produktiv skog. Siden 2013 er det blitt bevilget til sammen 2,4 milliarder kroner til skogvern.

En oversikt over alle områdene som er vernet, finnes på klima- og miljødepartementets nettsider.

Satsingen på skogvern er mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. Siden 2013 er det til sammen blitt bevilget nær 2,4 milliarder kroner til skogvern, skriver regjeringen videre.

Miljø-og klimaminister Ola Elvestuen (V) er skryter av samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Miljø-og klimaminister Ola Elvestuen (V) er skryter av samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fornøyd med frivillig vern

Regjeringen betegner samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, en ordning som startet i 2003, som en suksess.

Til nå er om lag 550 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet mellom miljømyndighetene og skogeierorganisasjonene.

I det nye vernevedtaket inngår i all hovedsak privateid skog, mens to områder eies av Statskog SF. Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det er planlagt omfattende skogvern også kommende høst og de neste årene.

– Jeg er godt fornøyd med at mange skogeiere tilbyr frivillig vern. Jeg vil også berømme den innsatsen skogeiernes organisasjoner gjør for å få fram tilbud om vern av de viktigste skogarealene. Uten innsatsen fra skogeierne og deres organisasjoner hadde det ikke vært mulig å få til så mye skogvern som vi nå klarer, sier statsråd Elvestuen.

Har vernet 3,7 prosent

Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge. Til nå er det vernet om lag 3,7 prosent av den produktive skogen i landet og om lag 4,9 prosent av det samlede skogarealet.

Regjeringen peker på at skogvernet også bidrar til å oppnå to nasjonale mål for naturmangfold, at et representativt utvalg av norsk natur skal bevares og at ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truende arter og naturtyper skal bedres.

Vernevedtaket vil også bidra til å oppfylle internasjonale mål, blant annet målet i FN-konvensjonen om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold, skriver regjeringen.

Neste artikkel

Viken skog: – Svært sjelden at skogsarbeid fører til skader på kulturminner