Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen styrer mot avvikling av pelsdyroppdrett

Regjeringen setter av 20 millioner kroner til kompensasjon til pelsdyroppdrettere som avvikler virksomheten.

Illustrasjonsfoto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

Det går fram av forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

I april la regjeringen fram forslag til en ny lov som forbyr pelsdyroppdrett. Lovforslaget har blitt møtt med sterk motstand fra oppdretterne, som mener forslaget er et resultat av føleri og maktspill.

Annonse

Regjeringen har samtidig doblet rammen for omstillingspakken, det vil si midlene oppdretterne får til å omstille til annen virksomhet, fra 50 til 100 millioner kroner.

Kompensasjon kan gis til alle produsenter som var aktive per 15. januar 2018, selv om de har avviklet før lovforbudet trer i kraft, noe som vil kunne skje i oktober, heter det i revidert nasjonalbudsjett.

Striden om pelsdyrnæringen er nå til behandling i Stortingets næringskomité, som i utgangspunktet har frist til 28. mai med å avgi sin innstilling. Saken regnes som en ren Venstre-seier i Granavolden-plattformen, ettersom de andre tre regjeringspartiene er imot å avvikle næringen.

Neste artikkel

Senterpartiet varslar utsetjing i pelsdyrsaka