Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen sier ja til gruvedrift i Kvalsund – sterke samiske reaksjoner

Næringsdepartementet har gitt driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark. Sametingsrådet vil klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir Nussir AS driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund i Finnmark. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir Nussir AS driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund i Finnmark. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Denne driftskonsesjonen viser en ufattelig arroganse overfor rettighetene til samiske reindriftsfamilier. I praksis sier regjeringen at selv om familiene er helt avhengige av disse arealene for å kunne drive reindrift, så betyr ikke det noe når utbyggerne banker på, sier leder Runar Myrnes Balto i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Sametingsrådet har varslet at de kommer til å bruke muligheten til å klage vedtaket inn for Kongen i statsråd.

Tiltak for å minimere påvirkning

Kobbergruveprosjektet anses som kontroversielt blant annet i Sametinget og i NSR på grunn av konsekvensene det vil ha for den samiske reindriften og miljøet.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter og understreker at reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurdering av søknaden.

De har gjennomført konsultasjoner med berørte reinbeitedistrikter og Sametinget, men har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.

Departementet opplyser at driften skal tilpasses for å minimere påvirkningen av beiteområdene. Et av disse tiltakene er at det ikke skal være drift på Ulveryggen i kalvingsperioden (1. mai til 15. juni).

– Slik departementet vurderer det, vil tiltaket derfor ikke hindre eller betydelig innsnevre reindriftsutøvelsen eller samisk kulturutøvelse, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Miljøkritikk

Gruvedriften har også fått mye kritikk for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

Annonse

Balto ber Venstre, som sitter med miljøministeren, om å stanse prosjektet.

– Det er ganske tydelig at denne saken, med deponi av gruveslam i en nasjonal laksefjord, er en katastrofe for miljøet. Venstre som miljøparti ser ut til å få en siste mulighet til å styre landet unna denne katastrofale tabben. Vi må fortelle dem om denne muligheten og bidra til at de får styrke bak kravene sine i regjeringen, sier Balto.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier næringsministeren.

Ba om ny vurdering

En rekke miljøorganisasjoner samt alle ungdomspartiene utenom Unge Høyre og FpU har tidligere bedt om en ny vurdering av prosjektet i Stortinget, noe klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har avvist.

Isaksen mener gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord.

– Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsministeren.

SV: – En miljøskandale

SV reagerer kraftig på at departementet tillater gruvedrift på Nussir-feltet.

– Dette er en miljøskandale av dimensjoner. Regjeringen sikrer med dette at Norge er et av svært få land i verden som bruker våre fjorder som søppelplass for gruveindustrien. Vi frykter de enorme konsekvensene dette kan få for livet i Repparfjorden og for den samiske reindriften på land, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Kobbergruvedriften har fått mye kritikk, blant annet fordi den innebærer lagring av gruveavfall på bunnen av Repparfjorden.

– Regjeringen viser med dette sitt sanne miljøansikt. Dumping av gruveavfall i fjorden tilhører en annen tid. SV har stor forståelse for de protestene som nå vil komme, sier Haltbrekken.

Neste artikkel

En ressursutnyttelse for fremtiden