Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringa vil la deg plassere pensjonen i kraft

Energibransjen jubler etter at Finansdepartementet vil gjøre det lettere å investere i annet enn forsikring med pensjonsfond.

Banken din, eller du, kan investere pensjonspengene dine i kraftverk som dette vannmagasinet ved Hunderfossen kraftstasjon, om regjeringa får det som de vil. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Scanpix
Banken din, eller du, kan investere pensjonspengene dine i kraftverk som dette vannmagasinet ved Hunderfossen kraftstasjon, om regjeringa får det som de vil. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Scanpix

– Dette er en svært viktig sak som Energi Norge har jobbet med over tid, i nært samarbeid med finansnæringen. Hele det norske samfunnet skal elektrifiseres i årene som kommer og da er det tvingende nødvendig å legge til rette for bedre kapitaltilgang, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge i en pressemelding.

Saken han snakker om, handler om regler for investering av pensjon. Det kan nok høres litt teknisk ut, men hovedpoenget er at regjeringa ønsker et frislipp av hva pensjonspenger kan investeres i. I dag er det regler på dette, som for eksempel sier at kun 15 prosent kan investeres i "forsikringsfremmed virksomhet". Det vil i praksis si all annen virksomhet enn forsikringsvirksomhet og ting som henger naturlig sammen emd det. Infrastruktur faller innenfor definisjonen av forsikringsfremmed virksomhet.

Regjeringa la onsdag fram finansmarkedsmeldinga, en melding som gikk noe under radaren samme dag som Nasjonal Transportplan ble sluppet. Der foreslår de å fjerne bestemmelsen om at kun femten prosent kan investeres i forsikringsfremmed virksomhet, noe som innebærer at for eksempel sparebanker kan velge å sette pensjonspengene til kunder med fond i vannkraftanlegg eller annen infrastruktur. Ulseth mener kraftprosjekter er perfekte for pensjonssparing. Han viser til at det skal investeres store penger i kraftnettet, og investeringsetterslepet i vannkraften.

Annonse

– Dette er langsiktige investeringer som er særlig velegnet for pensjonskapitalens investeringsprofil, sier Ulseth i meldinga.

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet utarbeide utkast til lovendringer innen 1. juni, som deretter må sendes på høring. Noe av målet skal være å harmonisere norske regler med EØS-reglene.

Neste artikkel

Spår konkurser i transport, varehandelen, bygg og anlegg