Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Råvarepriser

Hvordan har strømprisen, hveteprisen og gassprisen utviklet seg siden invasjonen av Ukraina?

Energi- og råvarepriser

Siden høsten 2021 har råvare- og energiprisene økt i takt. Korona-pandemien, økt konsum og ustabil tilgang på energi, er noen av forklaringene. I etterkant av invasjonen av Ukraina har også hveteprisen og energiprisene fått et ytterligere oppsving, med store utslag for forbrukere og næringsdrivende.

Nedenfor har vi samlet noen av de viktigste indikatorene for hvordan verdensøkonomien har utviklet seg de siste månedene.

Hvete (USA)

Hvete er verdens mest utbredte planteslag og kan produseres nesten over alt. Verdensproduksjonen i 2020 var på 760 millioner tonn, hvor EU samlet sett var største produsent. Hveteprisen har dermed mye å si for den globale tilgangen til mat.

Akkurat nå handles hvete for:

- dollar / tonn

Soyabønner

Soyabønner er en viktig og billig kilde til proteiner for mennesker og dyr over hele verden. Produksjonen har økt senere år, mye på grunn av økt global etterspørsel etter kjøtt, og soya er også viktig for norsk land- og havbruk. De klart største produsentene er Brasil og USA.

Akkurat nå handles soyabønner for:

- dollar / tonn

Råolje (Brent)

Nordsjøolje (Brent) er én av to referansepriser for handel med råolje i verden. Råoljeprisen styrer mye av prisene på for eksempel bil- og flybensin, og tungolje som brukes i internasjonal skipsfart.

Akkurat nå handles råolje for:

- dollar / fat

Naturgass (USA)

Naturgass er et fossilt brennstoff som ofte ligger i et lag over råoljen og utvinnes enten som hovedprodukt, eller biprodukt ved oljeutvinning. Globalt er USA og Russland de største produsentene, med Norge på 8. plass (2020). Naturgass er viktig for produksjonen av nitrogenbasert gjødsel, og er derfor prisdrivende.

Akkurat nå handles naturgass for:

- dollar / MMBtu

Strøm

Strømprisene for Norges fem regioner bestemmes dagen før, rundt klokka 12, på kraftbørsen Nord Pool. De siste fem årene har strømprisen ligget på mellom 30 og 60 øre per kilowattime for alle regioner. I tillegg kommer ulike påslag fra staten, strømleverandøren og fra netteier.

I dag koster strømmen i region: i gjennomsnitt

- øre / kWh

Neste artikkel

Inviterer Gjelsvik og Vedum til Forsand – vil ha forklaring