Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Prisene på ribbe har gått opp – bonden får like mye betalt som i 1990

I år har prisene på ribbe generelt sett gått opp med 20 prosent siden i fjor, viser tall fra Nibio.

I år får du ikke kjøpt ribbe like billig som i fjor, men om du tror høyere prisen kommer bonden til gode, må du tro om igjen. Foto: Anette Tjomsland/Nibio
I år får du ikke kjøpt ribbe like billig som i fjor, men om du tror høyere prisen kommer bonden til gode, må du tro om igjen. Foto: Anette Tjomsland/Nibio

Siri Voll Dombu er samfunnsøkonom og seniorrådgiver i Nibio. Hun har sett på hvordan ribbemarkedet har utviklet seg i Norge, og forklarer hvorfor prisen på juleribba ser annerledes ut i år.

– Når det i år er begrenset tilgang på norskprodusert ribbe, vil dagligvarekjedene ha mindre interesse av å sette prisene lavt. Likevel finner vi norsk ribbe som dagligvarehandelen sannsynligvis fortsatt betaler for å selge, det vil si som prises til rundt 70-80 kroner per kg. Lokkevarene finnes altså fortsatt, sier Dombu til Nibios nettside.

Fram til november i år kostet fersk ribbe i gjennomsnitt rundt 120 kroner per kilo i butikken. Gjennomsnittsprisen i fjor var i overkant av 100 kroner. Det er en økning på nesten 20 prosent.

Samfunnsøkonom og seniorrådgiver i Nibio, Siri Voll Dombu, har studert hvordan ribbeprisene har endret seg i Norge. Foto: Privat/Nibio
Samfunnsøkonom og seniorrådgiver i Nibio, Siri Voll Dombu, har studert hvordan ribbeprisene har endret seg i Norge. Foto: Privat/Nibio

Bøndene får betalt det samme som i 1990

Ifølge Dombu er faktisk prisen bøndene får betalt per kilo (produsentprisen på gris) omtrent den samme i år som i 1990, mens prisene på det meste annet har økt, inkludert innsatsfaktorer.

– Effektivisering av produksjonen har kuttet kostnadene, men så langt vi kan se har gevinsten i all hovedsak tilfalt forbrukerne i form av lavere priser. Resultatet er et vedvarende gap mellom bondens inntekter og inntektene blant de fleste andre yrkesgrupper i samfunnet, selv om dette ikke er så lett å sammenlikne direkte, sier hun.

Økt etterspørsel grunnet stengte grenser kunne gitt bonden mer betalt, men det er altså ikke tilfellet, ifølge Dombu.

Annonse

– Målprisene avtales i jordbruksoppgjøret i mai. De setter en grense for hva bøndene kan få betalt neste høst og vår. Når knapphet oppstår i markedet og truer med prisøkning, reduseres tollavgiften midlertidig. Det fjerner muligheten for at bøndene får økte priser, forteller hun.

Fryktet ribbe-mangel

Tidlig i november fryktet dagligvarebransjen at koronapandemien kan medføre at det blir mangel på norsk ribbe til jul. Både kjøttprodusentene Fatland og Nortura har måttet importere mer i år som følge av pandemien.

– Siden koronapandemien har vart over tid, har en del ribbe, som vanligvis ville blitt fryst ned tidligere, gått med til produksjon av bacon og grillribbe tidligere i år, sa direktør Ole Nikolai Skulberg i Totalmarked i Nortura til Nationen.

Svineprodusenter som selger via reko-ringer har også meldt om stor pågang for juleribba.

– Det er ingen tvil om at det er stor etterspørsel etter ribbe. Vi opplever at folk er mer på hugget i år. Vi får hele tiden nye henvendelser. Vi har folk som har skrevet seg på en venteliste for å få kjøpt ribbe, sa Petter Simonsen i Norsk Ullgris til Nationen i slutten av november.

Neste artikkel

Overvåker gris gjennom hele 2021: Skal finne den beste genetikken