Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oppbevarte pølser i syv grader og mengder med ikke sporbart kjøtt

Pølser var hengt over gamle sopekoster og jernriver, og mengder av kjøtt var ikke sporbart. Det er blant funnene Mattilsynets gjorde under et uanmeldt tilsyn hos en pølsemaker.

Kjøttet i en av fryserne i garasjen ble lagret uten emballasje. Ingen av posene som kjøtt lå i var egnet for emballering av næringsmidler. Foto: Mattilsynet
Kjøttet i en av fryserne i garasjen ble lagret uten emballasje. Ingen av posene som kjøtt lå i var egnet for emballering av næringsmidler. Foto: Mattilsynet

I slutten av april troppet inspektører fra Mattilsynet, Arbeidstilsynet og Nav opp utenfor en adresse i ei grend i Ullensaker kommune i Akershus fylke.

Tilsynsmyndighetene kom uanmeldt etter en bekymringsmelding.

Etter kort tid fattet Mattilsynet vedtak om stenging av virksomheten på grunn av fare for helseskade og satte omsetningsforbud på en mengde kjøttvarer. Eieren av virksomheten ble pålagt å destruere matvarene.

«Mattilsynet vurderer at overtredelsen av regelverket er meget alvorlig og vurderer å politianmelde saken», skriver Mattilsynet i sin rapport.

Kjøtt av ukjent opphav

Synet som møtte inspektørene minnet lite om produksjonslokaler til et pølsemakeri, skal vi tro tilsynsrapporten.

Gulvet i produksjonslokalet var vått og skittent av grus og smuss. Det var ingen sluse mellom uren og ren sone. Virksomheten hadde ingen kjølerom eller kjøleskap til å oppbevare alle kjøttvarene.

Vinduet ved siden av pølsestativet var malt med hvit maling slik at det ikke var innsyn til lokalet. Vindusgardinen over pølsestativet var gammel og tilgriset med fett og støv, ifølge Mattilsynets rapport. Foto: Mattilsynet
Vinduet ved siden av pølsestativet var malt med hvit maling slik at det ikke var innsyn til lokalet. Vindusgardinen over pølsestativet var gammel og tilgriset med fett og støv, ifølge Mattilsynets rapport. Foto: Mattilsynet

«Pølser lagres hengende rett innenfor døren i produksjonslokalet og i sorte bakker i garasjen. Ved tilsynet ble temperaturen målt til 7 grader», står det i tilsynsrapporten.

Ifølge Mattilsynet kunne virksomheten ikke dokumentere hvor kjøttet som var brukt til pølsene kom fra. Under inspeksjonen kom det fram at noe kjøtt kom fra en annen virksomhet eieren jobber i, noe kjøtt kommer fra kunder og noe kjøtt var kjøpt i Polen.

Pølser hang på sopekoster

Pølser, røkt kjøtt og kjøtt til marinering ble lagret i sorte bakker. Bakkene hadde ikke merking som tilsier at næringsmidler kan lagres i dem.

«Pølser lagres også ved at de henges over gamle sopekoster og jernriver. På en arbeidsbenk står det grønne matavfallsposer med matvarer. Disse posene er ferdig merket med navn på kunde og prisen de skal betale. Posene er ikke beregnet til innpakning av matvarer. Ved siden av disse posene står en bensinkanne. I garasjen står også frysere med mat», skrive Mattilsynet i rapporten fra tilsynet.

Mattilsynet fant pølser som hang over koster og en rive i en sort bakk som sto direkte på gulvet i garasjen. Gressklipper, stiger og pappesker med diverse utstyr ble oppbevart i samme rom som pølsene. Foto: Mattilsynet
Mattilsynet fant pølser som hang over koster og en rive i en sort bakk som sto direkte på gulvet i garasjen. Gressklipper, stiger og pappesker med diverse utstyr ble oppbevart i samme rom som pølsene. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet slo fast at kjøttvarer ble produsert og oppbevart på en hygienisk uakseptabel måte i lokaler som var svært dårlig rengjort. Utstyret som var i direkte kontakt med kjøttvarene var forurenset, og emballasje og oppbevaring som ble benyttet til maten var ikke egnet til oppbevaring av mat.

Annonse

«Når kjøttvarer produseres og oppbevares under slike forhold, er det stor risiko for at kjøttvarene er forurenset med mikroorganismer, og som i verste fall kan føre til helseskade for dem som spiser varene», skriver Mattilsynet.

De vurderte regelbruddet som svært alvorlig for mattryggheten. Mattilsynet besluttet derfor å stenge virksomheten på stedet, uten forhåndsvarsel.

Helsefarlig

Det var totalt rundt 300 kilo kjøtt som ble lagret og produsert i lokalet som Mattilsynet anså som uegnet for produksjon.

«Det er stor fare for at næringsmidler som produseres og håndteres under slike forhold og i tillegg har ukjent opprinnelse, kan være helsefarlige og uegnet for konsum. Mattilsynet vurderer regelbruddet som svært alvorlig for mattryggheten», skriver de videre.

De påpeker at eieren ikke hadde meldt inn virksomheten til Mattilsynet på det tidspunktet tilsynet fant sted.

På en benk i garasjen sto grønne matavfallsposer med pølser og kjøtt klar til levring til kunder. Til høyre i bildet står glass fylt med hermetisk kjøtt. Foto: Mattilsynet
På en benk i garasjen sto grønne matavfallsposer med pølser og kjøtt klar til levring til kunder. Til høyre i bildet står glass fylt med hermetisk kjøtt. Foto: Mattilsynet

– Svært dårlige hygieniske forhold

Ifølge avdelingssjef i Mattilsynet avdeling Romerike, Gry Holmbakken, vurderer Mattilsynet fortsatt en politianmeldelse.

Holmbakken understreker imidlertid at det ikke er ulovlig med hjemmeproduksjon og salg av kjøttvarer.

– Det er i seg selv ikke ulovlig hvis du har registrert eller godkjent virksomheten hos Mattilsynet, og følger de hygienekravene som gjelder. Det var ikke tilfelle her. Pølsene ble laget under svært dårlige hygieniske forhold og flere av råvarene hadde ukjent opprinnelse, sier Holmbakken.

– Hvor skulle disse kjøttproduktene?

– Ut fra de opplysningen vi har, ble pølsene solgt til privatpersoner, sier Holmbakken.

Nationen har ikke lyktes med å få kontakt med vedkommende som drev den aktuelle virksomheten.

Neste artikkel

Forlot Mattilsynet etter tillitskrise: Harald Gjein skal styre de som forsker for Mattilsynet