Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Omstridt kjøttselskap sier opp ansatte etter rettsrunder med Nortura

Norturas tidligere storkunde innen hvitt kjøtt sier opp 50 ansatte etter at Nortura stoppet alle leveranser. – En vanskelig tid, sier daglig leder i selskapet.

Selskapet Foods AS sier opp ansatte etter leveringsnekt fra Nortura, opplyser selskapet. Foto: Nationen
Selskapet Foods AS sier opp ansatte etter leveringsnekt fra Nortura, opplyser selskapet. Foto: Nationen

– Resultatet for Foods AS i dag er at 50 ansatte vil bli arbeidsledige om to måneder og vil da gå over i ledighetstrygd. Kostnader for staten vil utgjøre rundt ti millioner kroner over en 12 måneders periode.

Det sier Arne Mamen, daglig leder i det Drammen-baserte selskapet Foods AS. Han opplyser at han også har sagt opp seg selv og slutter i selskapet 31. mars.

Selskapet driver med foredling av kyllingprodukter. De har i flere år vært Norturas største kunde for industrisalg av hvitt kjøtt.

Oppsigelsene kommer etter omfattende rettsrunder med en av Norges største matprodusenter, Nortura.

Tapte ny rettsrunde

Nationen har tidligere omtalt Norturas avgjørelse om å avslutte kundeforholdet med Foods.

Norturas avgjørelse kom som følge av forhold som fremkom av Oslo tingretts ikke rettskraftige dom fra 9. november 2020 der en tidligere ansatt i Nortura, en ansatt i Foods og selskapet Foods ble funnet skyldig i korrupsjon og grov korrupsjon med utspring i handler mellom Nortura og Foods.

Foods ble idømt en straff av bot til statskassen på 3,6 millioner kroner.

De tiltalte har anket kjennelsen som skal behandles i Borgarting lagmannsrett.

Varselet fra Nortura til Foods om å avslutte kundeforholdet ble sendt til Foods 11. november. Leveransene stanset fra 31. desember 2020.

– I brev fra Nortura AS til undertegnende ble det i varselet gitt melding om at vi skulle få noen måneder til å områ oss på. Disse månedene ble til noen få uker. Dette var hovedårsaken til vårt krav om midlertidig forføyning, sier Mamen.

Annonse

I januar gikk Foods rettens vei og krevde at Nortura opprettholdt leveringene, gjennom en midlertidig forføyning. I starten av februar konkluderte Oslo byfogdembete med at Norturas såkalte leveringsnektelse mot Foods var berettiget. Foods led nederlag i retten og ble idømt sakskostnader til Nortura og deres datterselskap Noridane på over en halv million kroner.

– Hvis vi hadde fått litt lengre tid, som opprinnelig ble skissert fra Nortura, hadde jeg planer for de ansatte om jobbsøkerkurs i samarbeid med NAV, samt avholde møter med våre konkurrenter som ville ha behov for mer arbeidskraft, sier Mamen.

– En vanskelig tid

Nå er altså nær 50 ansatte sagt opp.

– Det var dette jeg ønsket å unngå med en liten forlengelse med leveranser fra Nortura sin side. Uansett ønsker jeg ikke å bruke min energi på polemikk på selve saken, men velger å støtte mine ansatte i en vanskelig tid, sier Mamen.

Foods omsatte for 128 millioner kroner i 2019. Resultatet før skatt endte på 6,9 millioner i 2019. De har hatt en økning i omsetningen på nær ti millioner kroner hvert år de siste ti årene.

Nortura leverte i 2020 nær 1000 tonn kylling til Foods, deres datterselskap, Noridane, leverte over 600 tonn halalkylling.

Ifølge Mamen har Nortura og Noridane stått for 95 prosent av leveransene til Foods.

Foods skal ha hatt flere hundre kunder på kundelista. Restauranter, fast food-steder, "innvandrerbutikker" og andre industrikunder, er blant dem.

Kort tid etter at Nortura avgjorde at de ville kutte alle bånd til Foods, gjorde Rema-eide Norsk Kylling det samme. Ifølge Mamen er de likevel helt avhengig av Nortura for å kunne redde selskapet.

– Det er ingen slakterier i dag som har kapasitet til å levere til oss på linje med Nortura og deres avgjørelse ville igjen bety nedleggelse av 50 arbeidsplasser. Dette ble også kommunisert med Nortura, sier Mamen.

Neste artikkel

Satte i gang bygging av nytt næringsområde til Norsk Kylling – likevel flyttet kyllingprodusenten