Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oljeboring i Lofoten mer sannsynlig

Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener oljevernbasen i nord skal stå på egne bein, men at den vil styrke argumentasjonene for å åpne flere områder for oljeboring.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener oljevernbasen kan styrke argumentet for å åpne flere områder for oljeutvinning. Foto: Vegard Grøtt / NTB Scanpix
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener oljevernbasen kan styrke argumentet for å åpne flere områder for oljeutvinning. Foto: Vegard Grøtt / NTB Scanpix

Stortingspolitikere fra Nordland FrP mener at planene om en oljevernbase er en del av framdriften i saken om å åpne for oljeboring i Lofoten.

Nationen ønsket å vite hva regjeringen mener om saken. Planer om basen var et resultat av avtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre som slår fast at miljøbasen/oljevernbasen skal etableres i Lofoten og Vesterålen. Samtidig skulle Lofoten og Vesterålen vernes mot oljeutvinning, i hvert fall i denne stortingsperioden.

– Vil styrke argumentasjonen

– Formålet med basen er primært å finne ut store hull i oljeberedskapen generelt, og samle ekspertise og kompetanse til det formålet. Det handler om beredskap til å redusere omfanget av eventuelle ulykker i området, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Nationen.

Han er ikke i tvil om at basen vil styrke den generelle beredskapen mot petroleumsrelaterte ulykker.

– Dermed vil den kunne styrke argumentasjonen for å åpne Lofoten og Vesterålen for oljeboring, sier Solvik-Olsen.

Mange interesser

Foreløpig er det uklart hvor basen skal ligge og hva den skal inneholde. Departementet har ennå ikke tatt en stilling til saken.

– Vi har god dialog med Olje- og energidepartementet og vi kommer til å starte å snakke med fagmiljøene om hva de mener behovene er. Enkelte tar til orde for et oljeverndepot. Andre ønsker at dette skal i tillegg være en forskingsbase, noen ønsker å åpne den for publikum. Det er til og med enkelte som ser på den primært som en måte å få flere arbeidsplasser til området, sier samferdselsministeren, som ikke har bestemt seg for hva han mener veier tyngst.

– Skal stå på egne bein

Annonse

Solvik-Olsen sier at det er to hovedargumenter mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

– Det ene er CO2-utslipp, som er et globalt problem. Dette er noe vi kom inn på sammen med de Rødgrønne da vi samarbeidet om Oljemeldingen. Når det gjelder utslipp skiller ikke Lofoten seg noe fra Barentshavet, som vi var enige skal åpnes for oljeutvinning.

– Det andre motargumentet er økt lokal risiko dette vil medføre for Lofoten og Vesterålen. Med en oljevernbase vil skadevirkningene av et utslipp bli redusert. Men det er i seg selv ikke en forutsetning for å bygge oljevernbasen, denne skal stå på egne bein, sier Solvik-Olsen.

Deepwater Horizon

Samferdselsdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å lede utvalget som skal gjøre forarbeidet til basen. En del av jobben blir å se til internasjonale erfaringer med oljevernberedskap, deriblant Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen i 2010 og utforske utviklingstrekk og utfordringer i nord og i Arktis.

Utvalget skal også vurdere muligheter til å teste og utprøve oljevernutstyr, identifisere behovet for ny forsking og utvikling innen oljevern og vurdere hvordan norsk oljevernindustri kan utvikles.

Den skal også skaffe en oversikt over pågående forskning og produkt- og teknologiutvikling.

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997