Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økt salg for Nortura

Norturas omsetning i andre tertial endte på 8 milliarder kroner. 5 prosent høyere enn fjoråret.

Mangler norsk råvare: Stengte grenser og rekordmange på norgesferie bidro til sterk vekst i dagligvaresalget for Nortura. De har ført til mangel på norsk råvare.  Foto: Mariann Tvete
Mangler norsk råvare: Stengte grenser og rekordmange på norgesferie bidro til sterk vekst i dagligvaresalget for Nortura. De har ført til mangel på norsk råvare. Foto: Mariann Tvete

Driftsresultatet til matprodusenten Nortura for andre tertial endte på 163 millioner kroner, 39 millioner kroner svakere enn fjoråret.

Resultat før skatt viser et overskudd på 154 millioner kroner i andre tertial. Overskuddet akkumulert er 28 millioner kroner, 109 millioner kroner svakere enn fjorår.

Nortura, som står bak merkevarene Gilde og Prior, opplyser i resultatet at perioden i stor grad har blitt påvirket av koronasituasjonen. Økt etterspørsel etter kjøttprodukter har bidratt til reduksjon av lagerbeholdninger og mangel på norsk råvare.

Netto finanskostnader er 18 millioner kroner lavere enn fjorår per august. Økt resultatandel fra tilknyttede selskaper og reduksjon i gjeldsnivå forklarer bedringen.

– Etter et tertial med unormal aktivitet i mange markeder er vi svært fornøyd med å se at vi øker salget i dagligvaremarket. Vi ser at folk er mer opptatt av norsk mat, og som selskap er vi også opptatt av å levere godt. Vi har hatt en god produksjon gjennom covid-19 med godt smittevern og med bedre kontroll på kostnadssiden, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura, i en kommentar på selskapets nettside.

Fakta

Norturas resultat i andre tertial 2020 i millioner (2019 i parantes)

Driftsinntekter: 8000 (7589)

Driftsresultat: 163 (203)

Resultat før skatt: 154 (172)

Økte driftsinntekter

Konsernets driftsinntekter i andre tertial endte på 8 milliarder kroner. Det er en økning på 5 prosent målt mot fjorår.

Annonse

Stengte grenser og rekordmange på norgesferie bidro til sterk vekst i dagligvaresalget for Nortura i andre tertial. Salget til serveringsmarkedet, hoteller og kantiner er derimot fortsatt lavere enn i fjor.

Smitteverntiltak, råvaremangel og endrede handlemønstre har gitt produksjons- og logistikkutfordringer. Nedgang i innenlandsk primærproduksjon av storfe og svin har begrenset salgsveksten for Nortura, og gitt lavere kapasitetsutnyttelse i slakte- og skjæreleddet. Resultatet kommer derfor noe svakere ut enn i fjor.

– Vi går inn i nytt tertial med ny ledergruppe på plass og med retningen som er satt gjennom ny konsernstategi. Nortura planlegger de neste fire årene å investere om lag 1,4 milliarder kroner i moderniserte anlegg og en bærekraftig og fremtidsrettet industristruktur. Planen skal ruste norsk matvareindustri og norske bønder for en skjerpet konkurransesituasjon, fallende etterspørsel og gi bedre økonomi til bonden, sier Panengstuen.

Anne Marit Panengstuen er  konsernsjef i Nortura. Foto: Christiane Jordheim Larsen
Anne Marit Panengstuen er konsernsjef i Nortura. Foto: Christiane Jordheim Larsen

Storkjøkkenmarkedet er hardt rammet

Salget av både Gilde- og Prior-produkter, samt salget av kjedenes egne merkevarer, hadde sterk vekst i perioden. Det har vært god salgsutvikling for kategoriene pølser, deiger, kylling og egg. Fint vær på forsommeren og vellykkede produktlanseringer bidro til spesielt sterk vekst for grillprodukter.

Storkjøkkenmarkedet er hardt rammet av koronasituasjonen og det er bred nedgang på tvers av segmenter og kategorier. Samtidig ble salget til både bensinstasjoner, restauranter og hoteller bedre enn fryktet i sommermånedene. Dette som følge av lavere smittetall og rekordmange på norgesferie. Økt aktivitet i datterselskapene bidrar også til omsetningsvekst i konsernet.

Redusert kapasitetsutnyttelse og salgsvekst

Innenlandsk primærproduksjon av svin og storfe er redusert mot i fjor, og Norturas tilførselsandeler har falt noe. Dette har medført at oppstrømmen har vært en begrensning for inntjeningen, gjennom redusert kapasitetsutnyttelse og salgsvekst.

Økte råvare- og logistikk-kostnader påvirker negativt, mens redusert arbeidsgiveravgiftssats for mai og juni og lavere energi- og reisekostnader bidrar med kostnadsreduksjoner. Resultatet fra datterselskapene øker som følge av god vekst for Norfersk, Noridane Foods og Norsk Dyremat.

Neste artikkel

Nye reguleringstiltak splittar bondetoppar: – Ikkje bekymra