Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økologisk Norge: Etterspørselen etter økologisk melk må dekkes av norsk produksjon

Medlemsorganisasjonen Økologisk Norge deler Rørosmeieriets bekymring for tilgangen på nok norsk økologisk melk.

Bildet viser økologisk melkekyr på Røros. Foto: Mariann Tvete
Bildet viser økologisk melkekyr på Røros. Foto: Mariann Tvete

Rørosmeieriet har behov for stadig mer økologisk melk.

Nylig kunne Nationen melde at melken i Änglamark-serien, som Rørosmeieriet produserer for dagligvarekjeden Coop, økte salget med 26,5 prosent i årets åtte første måneder.

En ting bekymrer likevel meierisjef Trond Lund: Tilgangen på økologisk melk.

Nylig sa han til Nationen at det må vurderes å skjerme økobøndene fra kutt i melkekvoten, slik at det ikke blir mangel på norsk økologisk melk fram i tid.

Nå får han støtte fra medlemsorganisasjonen Økologisk Norge.

Må fylle etterspørselen

I en e-post til Nationen peker daglig leder Børre Solberg på at Tine, bøndenes organisasjoner og regjeringen har et ansvar for at tilgangen på norsk økologisk melk er god nok.

– Økologisk Norge vil minne avtalepartene om hva Stortinget besluttet i fjor sommer. I Nasjonal strategi for økologisk jordbruk står det følgende: Regjeringen legger til grunn at utviklingen av økologisk produksjon og forbruk må skje med utgangspunkt i markedet og etterspørselen etter økologiske produkter, på lik linje med øvrig jordbruksproduksjon. Dette innebærer at jordbruket og markedsaktørene må forventes å fylle en slik etterspørsel med de varene som det er forutsetninger for å produsere i Norge, skriver han.

Annonse

Regjeringens mål er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. Dette er lagt til grunn for utformingen av strategien. Strategien gjelder for perioden 2018–2030. Strategien skal vurderes midtveis i perioden i lys av markedsutviklingen.

Økologisk Norge forventer at avtalepartene følger opp dette og sørger for etterspørselen etter økologisk melk dekkes av norsk produksjon, skriver Solberg videre.

– Her er det etterspørsel, og det ville være merkelig at denne markedsmuligheten svekkes gitt den situasjonen Tine nå er i. Her har Tine også et ansvar.

Gir ros til Rørosmeieriet

Solberg skryter av hva Rørosmeieriet har fått til.

– De har vært svært dyktige på å promotere økomelka og har nådd fram til forbruker. Nå må de sikres tilgang på nok melk til å dekke etterspørselen. Det optimale er at flere bønder i Rørosmeieriets nærområde legger om til økologisk. Det er også Rørosmeieriets primære ønske, og de vil stimulere til det. Økologisk Norge vil bidra til økt rekruttering gjennom prosjektet Landbrukets Økoløft. Her må melkeprodusentene i regionen kjenne sin besøkelsestid.

Bondelaget skjermer ingen

Norges Bondelag har ikke ønsket å skjerme noen i forhandlingene om hvordan kvotekuttene skal tas.

Leder i Tine Råvare Eivind Kjuus har sagt at han ikke er bekymret for at kvotekutt skal gi mangel på økologisk melk.

Neste artikkel

Maner til kamp mot salgsforbud på rå melk