Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økokrim spanet på Nortura-ansatt på veikro

Påtalemyndigheten la fram en rekke SMS-er og e-poster den første dagen i korrupsjonssaken i kjøttbransjen. De tre tiltalte nektet straffskyld.

Nekter straffskyld: De tiltalte svarte nei på skyldspørsmålet da rettssaken startet i sal 227 i Oslo tingrett onsdag.

Onsdag morgen i sal 227 i Oslo tingrett startet korrupsjonssaken mot en tidligere Nortura-ansatt og en annen person i selskapet Foods. Også en tredje person, en styreleder i et annet kjøttselskap, er tiltalt.

Det er Økokrim, med konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring, som fører saken.

På hver sin tiltalebenk satt de tre tiltalte, flankert av noen av landets mest profilerte forsvarsadvokater. Der skal de fram til 21. oktober forsvare seg mot Økokrims anklager om korrupsjon.

Nortura er ikke mistenkt i saken.

To av de tre tiltalte har tidligere, via sine forsvarsadvokater, nektet straffskyld. Dette gjentok de da retten var satt onsdag morgen.

– Nei, svarte de tre tiltalte på spørsmålet fra dommer Rikke Lassen.

Korrupsjonssaken i kjøttbransjen

Økokrim har tiltalt tre personer for korrupsjon, deriblant en tidligere Nortura-selger. Rettssaken starter i Oslo tingrett 23. september, og blir en av de mest omfattende rettssaker i norsk kjøttbransje i nyere tid. Slik ble den rullet opp:

 • 21.03.19

  Siktet for grov korrupsjon

  En Nortura-ansatt og en annen person i kjøttbransjen ble pågrepet og siktet for grov korrupsjon. Økokrim mener den Nortura-ansatte, som selger av råvarer til industrimarkedet, har mottatt bestikkelser. Den andre som er pågrepet har en sentral rolle i selskapet Foods AS, Per Yngvar Mathisen. Han var en av hovedmennene i en smuglerliga på slutten av 1990-tallet. Les saken her

  Foods produksjonslokaler i Nedre Eiker kommune. Foto: Nationen
 • 22.03.19

  Økokrim ber om to ukers varetektsfengsling

  På grunn av fare for bevisforspillelse begjærer Økokrim at de to siktede skal varetektsfengsles. Ifølge Økokrim er det en rekke vitner i saken, ransaking foregår flere steder og saken er høyt prioritert. Les saken her

 • 22.03.19

  Nortura-selger tok opp lån av kunde

  Den siktede selgeren i Nortura erkjenner å ha lånt penger av en industrikunde, Per Ingvar Mathisen, som han solgte kjøtt til. Mathisens forsvarer Ola Lunde sier til Nationen at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Les saken her

  Ola Lunde, forsvarsadvokat. Foto: NTB scanpix
 • 28.03.19

  De siktede ble løslatt fra varetektsfengsling

  Nortura-selgeren og den Foods-ansatte ble løslatt fra varetektsfengsling. Økokrim mente de hadde sikret de beslagene og gjort avhørene som ble ansett som viktige i saken. Ti personer var avhørt. Les saken her

 • 25.05.19

  Korrupsjonssiktet ikke lenger ansatt i Nortura

  Daværende konserndirektør i Nortura, Ellen Flø Skagen, bekreftet at arbeidsforholdet med den korrupsjonssiktede var avsluttet, på bakgrunn av det som hadde kommet fram i økokrims etterforskning. Les saken her

  Ellen Flø Skagen, tidligere konserndirektør i Nortura. Foto: Siri Juell Rasmussen
 • 07.02.20

  Økokrim har tatt ut tiltale mot tre personer

  Den tidligere salgslederen i Nortura er tiltalt for å ha krevd eller mottatt bestikkelser for 900.000 kroner fra kunder. Per Yngvar Mathisen i Foods AS er tiltalt for å ha gitt eller tilbudt bestikkelser på til sammen 850.000 kroner. Ytterligere en person tilknyttet et annet kjøttselskap er tiltalt for å ha gitt eller tilbudt bestikkelser på 30.000 kroner. I tillegg er det utferdiget forelegg mot Foods AS, en bot på tre millioner kroner og inndragning av en million kroner. Les saken her

 • 07.02.20

  Nortura vurderer erstatningskrav

  Nortura mener at de er skadelidende på grunn av den tidligere selgeren. Økokrim mener det er grunnlag for inndragning av penger og Nortura vurderer derfor et erstatningskrav. Les saken her

 • 30.06.20

  — Kjøttpriser kan være påvirket av korrupsjon

  Nortura hevder at det i flere år er solgt kjøtt til en for lav pris, og at dette er påvirket av korrupsjon der den tidligere Nortura-selgeren og de to andre tiltalte i kjøttbransjen er involvert. Ifølge forsvareren til den ansatte i Foods er lånet til den ansatte i Nortura vanlig lån med gjeldsbrev godkjent av revisor. Les saken her

  Norturas hovedkontor på Hasle i Oslo. Foto: Mariann Tvete
 • 06.07.20

  Omfattende bevismateriale

  I rettssaken som starter 23. september vil påtalemyndigheten legge fram 478 dokumenter og filer fra perioden 2016-2019. Fakturaer gjeldsbrev og over 200 tekstmeldinger og banktransaksjoner er blant bevisene. Les saken her

Kunde overførte 350.00 kroner

Ifølge tiltalen ble det våren 2016 overført 350.000 kroner fra et selskap, som var kunde av Nortura, til den tidligere Nortura-ansatte som da var salgsleder i den norske kjøttgiganten.

Beløpet ble overført fra et annet selskap i det samme konsernet som Foods i dag ligger under. Dette andre selskaper eksisterer ikke i dag.

To år senere ble det angivelige lånet slettet, ifølge tiltalen. Det er usikkert om hele beløpet ble tilbakebetalt, ifølge påtalemyndigheten.

Nesten umiddelbart etterpå inngikk Nortura-salgslederen, ifølge tiltalen, en ny avtale med sin motpart hos kunden, denne gangen om overføring av ytterligere en halv million kroner. Denne overføringen skal ikke ha funnet sted, men blir et sentralt tema i rettssaken.

Den tredje mannen (37) som er tiltalt i saken, som er styreleder i et kjøttselskap i Oslo, mener Økokrim at overførte 30.000 kroner til den tidligere ansatte i Nortura. Dette skal ha skjedd i to omganger, med henholdsvis 20.000 og 10.00 kroner i overføringer. Den tidligere salgslederen skal dessuten ha bedt en representant for et fjerde selskap om penger. Denne fjerde personen er ikke tiltalt.

SMS-er og e-poster

Påtalemyndigheten benyttet anledningen til å vise til en rekke SMS-er og e-poster mellom de to hovedtiltalte. Også overføringen på 350.000 kroner ble dokumentert.

De viste også til regnskapet til selskapet, der lånet til den Nortura-ansatte ble bokført som lån.

Lånet skulle, ifølge låneavtalen, nedbetales i løpet av fem år, med en rente på fem prosent.

Avtalen ble signert av den tiltalte i Foods, Per Yngvar Mathisen og den daværende Nortura-selgeren.

– Et veldig sentralt spørsmål er om dette lånet hadde en sammenheng med handler mellom Foods og Nortura. Kommunikasjonen mellom de to i forbindelse med dette lånet vil bli sentralt i bevisførselen, sier politiadvokat Esben Kyhring.

Kyhring satte spørsmålstegn ved om det er blitt betalt renter for avdrag på lån. Han viste til at det er funnet to overføringer fra Nortura-ansatt til selskapet:

En overføring var på 15.000 kroner, og en annen overføring på 50.000 kroner.

– Påtalemyndigheten stiller spørsmål ved om det er en sammenheng mellom renter og fradrag og handler. Og hvor stammet de to overføringene fra den Nortura-ansatte fra, på henholdsvis på 15.000 og 50.000 kroner?

Christian Flemmen Johansen forsvarer den tidligere ansatte i Nortura. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Christian Flemmen Johansen forsvarer den tidligere ansatte i Nortura. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Forsvarer: Masse møter over ti år

Påtalemyndigheten viste også til at det ble gjort spaning og telefonavlytting under møter mellom de to.

De trakk for eksempel fram et møtet mellom de to på Lierkroa. Under møtet ble de to spanet på av politiet. Ifølge påtalemyndigheten ble et angivelige lånet på 500.000 kroner diskutert mellom partene.

Annonse

Det er ikke bevist at dette lånet faktisk ble overført.

En politioverbetjent som ledet spaningen skal i vitneboksen i løpet av de kommende ukene.

Vitne 1

Regnskapsfører

Vitne 2

Styreleder og daglig leder

Vitne 3

Sjefsrolle i Nortura

Vitne 4

Tidligere daglig leder i kjøttselskap

Vitne 5

Sjefsrolle i Nortura

Vitne 6

Politioverbetjent og leder for spaningsoppdrag

Vitne 7

Daglig leder i kjøttselskap

– Vi forholder oss kun til dette lånet på 350.000 kroner, som er tema for tiltalen, sier Ola Lunde til Nationen. Han er forsvarer for Foods-ansatte.

– Hva kan du si om samtalene mellom de hovedtiltalte om lånet på 500.000 kroner som er blitt diskutert mellom dem?

– Mathisen er klar på at det aldri har vært snakk om at han skulle låne han 500.000 kroner. Det har aldri vært i hans tanker, sier Lunde.

– Samtalene og møtet mellom de to på Lierkroa er ikke gode beviser?

– Nei, nei, nei. De møttes masse disse gutta, både på Lierkroa, andre veikroer og kafeer. Masse møter over ti år, sier Lunde.

– Hva var intensjonen med det første lånet til den Nortura-ansatte?

– Det står i gjeldsbrevet. Det var for å hjelpe han i en vanskelig situasjon. Det var gitt som en vennetjeneste, sier Lunde.

– Så kan påtalemyndigheten spekulere så mye de vil i handler og priser, sier Lunde.

100 tonn fryst kylling

Påtalemyndigheten trakk også fram e-post-korrespondanse mellom den ansatte i Foods og den Nortura-ansatte, som de mener omhandlet en handel mellom Nortura og Foods på 100 tonn fryst kylling.

E-posten, som ble gjengitt i retten, ble sendt fra den Foods-ansatte til den daværende Nortura-ansatte 7. mai 2018:

«Hva tenker du om en handel på 100 tonn fryst kylling?», står det i e-posten.

Senere samme dag sendes en ny e-post:

«Hei og god dag (...) ikke glem 100 tonn fryst kylling bror. Da fjerner du og jeg disse tre (...) kom gjerne med noe da (...)»

I senere kommunikasjon går det også fram:

«Vi må få til en handel (...). Så er vi à jour»

Påtalemyndigheten stiller seg spørrende til hva det ligger i «à jour».

Torsdag og fredag denne uka skal den tidligere ansatte i Nortura-ansatte forklare seg for retten.

Ola Lunde forsvarer for mannen i Foods. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Ola Lunde forsvarer for mannen i Foods. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Viste fram notatblokk

En notatblokk som skal tilhøre den tidligere Nortura-ansatte ble vist fram for retten. I en side i notatblokken står det navn på et annet kjøttselskap på Østlandet. På den samme siden står kontonummeret til det påtalemyndigheten mener tilhører den tidligere Nortura-ansatte.

Den samme siden i notatblokken skal påtalemyndigheten ha funnet på en mobiltelefon. Den tilhører en fjerde person som, ifølge påtalemyndigheten, var den personen som varslet Nortura om at han ble tilbudt å betale penger til den tidligere Nortura-ansatte.

– Her vil vitneforklaringer bli sentrale for det videre arbeidet, sier Kyhring.

De kommende dagene skal begge de hovedtiltalte forklare seg.

Syv vitner skal de kommende ukene ta plass i vitneboksen. Blant dem to personer med sjefsroller i Nortura, en politioverbetjent, en revisor og personer med sentrale roller i kjøttbransjen.

Tidligere dømt

56-åringen i Foods er tidligere dømt i den såkalte Prior-saken, kjent som den største kjøttsvindelsaken i norgeshistorien. Han fikk høsten 2001 fem års fengsel, samt fem års forbud mot å drive noen form for næringsvirksomhet, for smugling av flere hundre tonn ande- og kalkunkjøtt fra Østerrike og Ungarn. Kjøttet ble solgt som «godt norsk» på det norske markedet.

Neste artikkel

Kjøttdeig i pose skal redusere plastbruken til Nortura