Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økokrim har tatt ut tiltale mot tre personer i kjøttbransjen

En tidligere salgsleder i Nortura SA er tiltalt for å ha krevd eller mottatt bestikkelser fra kunder på til sammen 900.000 kroner, opplyser Økokrim.

Illsutrasjonsfoto: Økokrim
Illsutrasjonsfoto: Økokrim

Økokrim har tatt ut tiltale mot tre personer, samt utferdiget forelegg mot ett selskap, for korrupsjon. Ett av forholdene gjelder grov korrupsjon, opplyser Økokrim til Nationen.

En tidligere salgsleder i Nortura SA er tiltalt for å ha krevd eller mottatt bestikkelser fra kunder med til sammen 900.000 kroner. To andre personer er tiltalt for å ha gitt eller tilbudt bestikkelser med til sammen henholdsvis 850.000 kroner og 30.000 kroner.

I tillegg er det utferdiget forelegg mot ett selskap. Forelegget omfatter en bot på 3.000.000 kroner, samt inndragning av 1.000.000 kroner.

Nortura SA er ikke mistenkt i saken, understreker Økokrim.

Tidligere straffedømt

Den tidligere salgslederen i Nortura og den ansatte selgeren i selskapet Foods AS, Per Yngvar Mathisen, er tiltalt for å ha gitt, tilbudt, krevd, mottatt eller akseptert et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, heter det i tiltalebeslutningen.

Nationen kunne allerede 21. mars i fjor vise til at det var en ansatt i Foods AS som var siktet for korrupsjon, sammen med den tidligere Nortura ansatte.

Mathisen er tidligere straffedømt i det som er blitt omtalt som norgeshistoriens største kjøttsvindelsak, og en av hovedmennene i en smuglerliga på slutten av 1990-tallet.

Selskapet Foods AS skjærer, krydrer og foredler hvitt kjøtt, og er i sin helhet eid av Mathisens kone.

Overførte store summer

Den 12. mai 2016, et sted på Østlandet, etter forutgående avtale om lån, sørget Mathisen for overføring av 350.000 kroner fra selskapet City Foods AS til salgsansvarlig i Nortura SA, heter det i tiltalebeslutningen fra Økokrim.

Senest i løpet av 2018 ble lånet i sin helhet ettergitt. I tidsrommet november 2018 til mars 2019, ba den Nortura-ansatte flere ganger om å få overført ytterligere 500.000 kroner. Mathisen skal flere ganger ha bekreftet overfor den Nortura-ansatte at han ville besørge overføring av en slik sum, ifølge Økokrim.

Annonse

Foods AS var kunde av Nortura SA. Som salgsansvarlig hadde den Nortura-ansatte muligheter til å påvirke leveranser og priser på varer til Foods AS. Verken den Nortura-ansatte eller Mathisen informerte sine arbeidsgivere eller ledelsen i nevnte selskaper om sine økonomiske forbindelser, ifølge Økokrim.

Flere tilfeller

Den Nortura-ansatte og en annen person i kjøttbransjen er også tiltalt for å ha gitt, krevd eller mottatt en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, heter det i tiltalebeslutningen.

I 2016, etter anmodning fra den Nortura-ansatte, gav en styreleder i et annet kjøttselskap 20.000 kroner til den Nortura-ansatte som et lån. Senest i januar 2019 ble lånet i sin helhet ettergitt, ifølge tiltalebeslutningen.

Den 23. januar 2019 gav styrelederen i kjøttselskapet ytterligere 10.000 kroner til den Nortura-ansatte.

Også dette kjøttselskapet var kunde av Nortura SA, og som salgsansvarlig hadde den tidligere Nortura-ansatte muligheter til å påvirke leveranser og priser på varer til selskapet. Den tidligere Nortura-ansatte skal ikke ha informert sin arbeidsgiver om betalingene, ifølge tiltalebeslutningen.

Videre i tiltalebeslutningen viser Økokrim til at den tidligere Nortura-ansatte skal ha bedt om at også en annen person i et annet kjøttselskap på Østlandet om å overføre 20.000 kroner til sin bankkonto. Dette selskapet var også kunde av Nortura.

Økokrim viser til at den tidligere Nortura-ansatte hadde muligheter til å påvirke leveranser og priser på varer til selskapet. Heller ikke ved dette tilfellet skal han ha informert sin arbeidsgiver om forespørselen.

Forsvarer: – Vi tar kampen

Den tiltalte i Foods AS forsvares av advokat Ola Lunde.

– Han erkjenner overhodet ikke straffskyld for korrupsjon, og stiller oss undrende til tiltalebeslutningen, sier Lunde til Nationen.

– Vi er godt forberedt og tar kampen i tingretten. Vi mener vi har en god sak. Vi mener at det ikke kan bevises at det har vært korrupsjon på noen av sidene, sier Lunde.

Advokat Christian Flemmen Johansen, partner i advokatfirmaet Elden, er den tidligere Nortura-ansattes forsvarer.

– Min klient har forklart seg for Økokrim, og vi jobber i dag med å innhente informasjon for å belyse saken nærmere. Min klient tar tiltalen med fatning og opplever at det er greit og endelig ha noe konkret, sier Johansen.

– Nå er Økokrim ferdig med sin etterforskning og kommet med sin konklusjon. Nå skal vi jobbe videre med å belyse vår side av saken, sier Johansen.

Neste artikkel

Trine Vaag gjenvalgt som styreleder i Nortura