Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt selskap overtar Moelven-aksjer

Felleskjøpet Agri har sammen med Viken Skog og AT Skog, opprettet selskapet Skog, som overtar aksjeposter i Moelven Industrier.

 Moelvens anlegg i Elverum. Foto: Anette Strand Sletmoen
Moelvens anlegg i Elverum. Foto: Anette Strand Sletmoen

Endringene i eierskap kommer frem i en børsmelding torsdag.

Skog AS har inngått bindende avtale om kjøp av Felleskjøpet Agri SA og Eidsiva Vekst AS sine aksjeposter i Moelven Industrier ASA.

Annonse

Selgerne overdrar samlet 51.338.629 aksjer, hvorav 20.535 452 aksjer (tilsvarende 15,85 prosent) overdras fra Felleskjøpet Agri SA og 30.803.177 aksjer (tilsvarende 23,78 prosent) fra Eidsiva Vekst AS.

Aksjesalget utløser forkjøpsrett. Det foreligger ikke øvrige betingelser for gjennomføring av aksjeoverdragelsen. Transaksjonen forventes gjennomført tidlig i 2020.

Neste artikkel

Byggmesterforbundet mener Moelven utnytter sin dominante posisjon