Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny prognose: Overskudd av lam – salget av gris nedjustert

Det forventes også fortsatt underskudd av storfe i det kommende året.

Den nyeste prognosen til Nortura Totalmarked viser at det forventes et overskudd på drøyt 1.000 tonn lam i 2020. Foto: Jon-Fredrik Klausen
Den nyeste prognosen til Nortura Totalmarked viser at det forventes et overskudd på drøyt 1.000 tonn lam i 2020. Foto: Jon-Fredrik Klausen

Onsdag ettermiddag kom Nortura Totalmarked med prognosen for 2020 per mars måned.

Den største endringen er at det forventes et overskudd av lam i markedet. Da Nortura Totalmarked la fram prognosen per januar i år, var det forventet markedsbalanse. Nå viser prognosene et overskudd på 1.100 tonn. Dette etter at importkvoten fra Island og WTO-kvote er tatt inn.

– Den prognoserte overdekningen kommer i tillegg til et reguleringslager som ved inngangen til året er på 2.900 tonn. Lagrene er redusert, men mye tyder på at vi går inn i en ny sesong til høsten med lam på reguleringslager, sier prognosesjefen i Totalmarked kjøtt og egg, Leif Sørensen på egne nettsider.

Forventer økt salg av egg

Overskuddet av egg faller med 100 tonn i den nye prognosen, og er nå på 1.000 tonn. Det ble i februar kjent at 400 tonn egg skal omreguleres til såkalt miljøfôr. Samlet salg av egg er forventet å øke med 0,5 prosent sammenlignet med i fjor.

– Førtidsslakting av verpehøner før normal slaktealder er allerede iverksatt og den prognoserte overdekningen kan håndteres med dette virkemiddelet. Markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre, sier Sørensen, som også gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020.

Annonse

Mindre engrossalg av storfe

Når det kommer til storfe viser prognosene nå at det forventes et underskudd på 4.500 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er 200 tonn mindre enn i januar.

I januar var også forventningene at engrossalget ville ligge på rundt samme nivå som i fjor. De nyeste prognosene viser derimot at det nå vil bli én prosent nedgang.

– Behovet for å øke antall ammekyr ytterligere framover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et fortsatt lavere melkevolum etter 2020. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket, og med usikkerhet knyttet til salget framover i tillegg til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke nyetableringer av store nå, sier prognosesjefen.

Større underdekning av gris

Isolert for 2020 viser prognosene en underdekning av svinekjøtt på om lag 1.000 tonn i år. Prognosene for tilførsel er også satt ned fra 128.800 tonn i januar til 127.500 tonn per mars.

Nortura Totalmarked viser til at markedsbalansen innenfor næringa er skjør, og i prognosen har de forutsatt at slaktevekta fortsetter å være relativt lav. De viser samtidig til at det kan stimuleres til økte vekter om det blir nødvendig. Én kilo økt slaktevekt, utgjør ifølge dem rundt 1.400 tonn.

– Frivillig reduksjon av produksjon og utkjøp av smågrisprodusenter bidro til reduserte lagre og nedgang i tilførslene på nærmere fire prosent i 2019. Det prognoseres en ytterligere nedgang i produksjonen på tre prosent i 2020. Utkjøpsordningen (av smågrisprodusenter, journ.anm.) gir full effekt i 2020, og til sammen gjør dette at vi nå etter mange år med overdekning og tiltak ser en bedring i markedet for svinekjøtt, sier Leif Sørensen.

Neste artikkel

Korkje sau eller lam på reguleringslager