Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura oppretter nytt foredlingsselskap på Otta

Et nytt selskap som skal lage foredlede produkter til dagligvaremarkedet, skal bruke lokalene som i dag tilhører Nortura Otta.

Slakterivirksomheten på Norruta Otta er vedtatt nedlagt. Nå kommer det annen produksjon i lokalene. Foto: Bård Bårdløkken
Slakterivirksomheten på Norruta Otta er vedtatt nedlagt. Nå kommer det annen produksjon i lokalene. Foto: Bård Bårdløkken

Nortura skriver i en pressemelding at de har vurdert muligheter for lønnsom næringsvirksomhet i lokalene der Nortura Otta i dag holder til. Det ble i fjor høst besluttet at slakteriet på Otta legges ned, og at slakterivirksomheten flyttes til Rudshøgda.

Nå har selskapet besluttet at et nyopprettet selskap skal holde til i lokalene. Dette selskapet skal lage foredlede produkter rettet mot dagligvaremarkedet.

"Det er også satt av plass til foredling av lokalmat, og Nortura inviterer lokale aktører til dialog for å legge til rette for et slikt partnerskap", skriver de i pressemeldingen.

Opp til 40 årsverk

Det vil også bli produksjon av frossen hundemat, medlemsbutikk og nødslakt på anlegget.

Planen er at det skal gi mellom 10 og 15 årsverk på kort sikt og opp mot 25 til 40 i en femårsperiode. Det er satt av 14 millioner kroner til nytt produksjonsutstyr i lokalene. Produksjonen settes opp i løpet av høsten etter at omstillingen ved Nortura Otta er fullført.

Annonse

– Det er alltid en viss risiko ved å etablere nye produksjoner, men vi har stor tro på denne satsingen. Dette er ting som har vært jobbet med uavhengig av avviklingen av Otta, men vi ser at produksjonslokalene egner seg godt til denne virksomheten og det ligger godt plassert i forhold til råvarene og markedet, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i pressemeldingen.

– Vi er glade for at vi nå får en god løsning

Vaag understreker at lønnsomhet er bærende i all forretningsutvikling i Nortura.

– Vi er et innovativt og moderne selskap som alltid leter etter muligheter for vekst og lønnsomhet for våre eiere over hele landet. Det er vårt viktigste oppdrag og det er det også i dette tilfellet. Vi er glade for at vi nå får en god løsning som skaper lønnsom forretning i våre lokaler på Otta i samarbeid med både lokalmiljø og andre forretningsaktører, sier Vaag.

Lokale bønder har ønsket å opprette et nytt slakteri i lokalene når Nortura legger ned slakteridriften.

Bakgrunnen for nedleggelsen var at styret i Nortura mener færre anlegg vil skape lønnsomhet både for bøndene og selskapet. Men nedleggelsen skapte mange sterke reaksjoner fra bønder i Innlandet.

– Vi er mange som føler at nedleggelsen av anlegget på Otta har vært «bestemt» lenge i de «indre» Nortura-kretsene. Vi Nortura-eiere her i Gudbrandsdalen er rett og slett blitt overstyrt av administrasjonen. Vi har rett og slett ikke tillit til Nortura-administrasjonen i arbeidet som har pågått rundt framtidig slakteristruktur i vår region, sa leder i Ringebu Bondelag og styremedlem i Tyr Innlandet, Øyvind Nordrum til Nationen tidligere i år.

Neste artikkel

Politiet fant 400.000 i kontanter under razzia hos kjøttselskap