Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pilene peker oppover: Nortura med 36 millioner i underskudd i årets første fire måneder

Resultat før skatt viser et underskudd på 36 millioner kroner. Dette er 90 millioner kroner bedre enn fjoråret, og et av de beste resultatene i 1. tertial noen sinne.

Nortura har i lengre tid slitt med svekket økonomi. Onsdag la de fram resultatet for årets første fire måneder. Foto: Siri Juell Rasmussen
Nortura har i lengre tid slitt med svekket økonomi. Onsdag la de fram resultatet for årets første fire måneder. Foto: Siri Juell Rasmussen

Driftsresultatet i 1. tertial økte med 88 millioner kroner mot fjorår. Positive effekter fra endring i produktmiks, et sunnere og mer balansert marked, samt iverksatte tiltak i selskapets forbedringsprogram knyttet til råvarer, svinn og personalkostnader bidro til en svært positiv resultatutvikling i tertialet.

Det kommer fram i en børsmelding onsdag.

– Vi er veldig fornøyd med å levere et av de beste resultatene Nortura har hatt i første tertial. Dette viser at de tiltakene vi har iverksatt gir positiv effekt, sier konstituert konsernsjef Hans Thorn Wittussen.

Første tertial er normalt det svakeste i Nortura som følge av sesongmessig lav kapasitetsutnyttelse, og resultatet er høyt sammenlignet med oppnådde resultater for første tertial tilbake i tid.

Her er nøkkeltallene for årets fire første måneder:

* Driftsinntektene steg 2,1 prosent i 1. tertial

*Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 1. tertial 2019 ble 188 millioner kroner. EBITDA-marginen for tertialet endte på 2,5 prosent, 1,2 prosentpoeng høyere enn i 1. tertial 2018.

*Driftsresultatet (EBIT) i 1. tertial ble 4 millioner kroner, en økning på 88 millioner kroner.

Økt aktivitet i datterselskapene

Konsernets driftsinntekter i første tertial endte på 7,4 milliarder kroner, en økning på 2,1 % målt mot fjorår. Veksten skyldes i stor grad økt aktivitet i enkelte av datterselskapene, men økt salg av Prior-varer kombinert med økt salg til proffmarkedet og salg av helt slakt til industrimarkedet bidrar til omsetningsvekst også i morselskapet.

Salget av Gilde-varer er svekket mot fjorår i tertialet.

Selger mer Prior kylling og mindre Gilde-deig

Nortura sin markedsandel i dagligvaremarkedet, inkludert produksjon av kjedenes egne merkevarer og salg gjennom Norfersk, utgjorde 45,5 prosent per 1.tertial, ned 1,8 prosentpoeng mot samme periode i fjor.

Markedsandelen for merkevarene hadde isolert sett en nedgang på 2 prosentpoeng til 34,5%. Prior har vekst innen flere kategorier som kylling, pølser, pålegg og ferdigmatkategorien, mens markedsandelen for Gilde-produkter faller som følge av lavere salg av deiger, stykket kjøtt, pålegg og kakeprodukter.

Annonse

– Vi jobber hardt for å være handelens foretrukne leverandør og det er veldig gledelig å se den positive utviklingen for merkevaren Prior, sier Wittussen.

Selskapet skriver at markedet for kjøtt hittil i år har hatt en sunnere balanse enn i fjor, og Nortura har i mindre grad hatt overskuddsutfordringer. Det har medvirket til lavere andel realiseringssalg til lave priser.

Svekket merkevaresalg og økt andel salg av helt slakt til industrimarkedet har påvirket bruttomarginen negativt i årets første tertial.

Implementering av ny IKT-plattform er en omfattende prosess som fortsatt krever mye oppmerksomhet fra ledelse og nøkkelpersoner.

Netto finanskostnader er 1,5 millioner kroner bedre enn fjorår og utgjør ved utgangen av april -40 millioner kroner. Økt resultatandel fra tilknyttede selskaper og positive valutaeffekter bedrer resultatet, mens underliggende finansieringskostnad øker noe mot fjorår.

Styrket med 90 millioner

Resultat før skatt viser et underskudd på 36 millioner kroner. Dette er 90 millioner kroner bedre enn fjoråret, og høyt sammenlignet med det som tidligere er oppnådd for samme periode. Første tertial er normalt det svakeste gjennom året som følge av sesongmessig lav kapasitetsutnyttelse.

Konstituert konsernsjef i Nortura Hans Thorn Wittussen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Konstituert konsernsjef i Nortura Hans Thorn Wittussen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Fakta

Nortura

En av Norges største matprodusenter, med Gilde og Prior som største merkevarer.

Tilbyr et mangfold av råvarer og ferdige produkter av kjøtt og egg både til dagligvare-, industri- og storkjøkkenmarkedet.

Et samvirke eid av over 18.900 norske bønder.

Nortura har mer enn 30 produksjonssteder og mer enn 5000 ansatte.

Har flere hel- og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England.

I 2018 omsatte selskapet for 23.449 millioner kroner, driftsresultatet var på 88 millioner kroner, mens resultat før skatt var på 26 millioner kroner. Egenkapitalandelen var på 32,4 prosent.

Kilde: Nortura

Nedover

Norturas økonomiske nedtur startet i siste halvdel av 2017. For året som helhet ble resultat før skatt 70 millioner, en reduksjon på 391 millioner sammenlignet med 2016, hvor kjøttsamvirket oppnådde sitt beste resultat noen gang.

Nedgangen fortsatte inn i 2018. Da omsatte selskapet for 23.449 millioner kroner, driftsresultatet var på 88 millioner kroner, mens resultat før skatt var på 26 millioner kroner.

Samtidig løftet selskapet resultatet i årets siste fire måneder i 2018, med et resultat før skatt 145 millioner kroner over samme periode året før. Framgangen har altså fortsatt inn i 2019.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg måtte gå på dagen i november 2018, som følge av manglende resultater. Ny konsernsjef er tidligere Siemens-sjef Anne Marit Panengstuen, som tiltrer i september.

Neste artikkel

Nortura skal levere kjøtt til norske sykehus