Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura flytter pølseproduksjon – 30 ansatte rammes

Det blir fortsatt produksjon av kjøttdeig, spesialpølser og produkter i serien Thulefjord ved Norturas anlegg i Målselv. Men produksjonen av konkurranseutsatte pølsesorter blitt flyttet.

Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete
Illustrasjonsfoto: Mariann Tvete

Nortura har dermed bestemt seg for å flytte produksjonen av pølser som grillpølser, kjøttpølser og julepølser fra Målselv til fabrikken i Tønsberg.

Nortura la i fjor sommer fram en plan for å styrke konsernets konkurransekraft, noe som vil innebære endringer og tilpasninger i produksjonen. Utredningen av pølse og kjøttdeigproduksjon i Målselv er en del av denne planen.

Totalt vil vedtaket innebære at lønnsomheten i samvirket styrkes med rundt 24 millioner kroner i året. Ifølge Nortura vil om lag 30 av de 130 ansatte på Målselv bli berørt av omleggingen.

Beholder kjøttdeig, flytter grillpølser

Styret i Nortura har nå gjort disse vedtakene, skriver de i en pressemelding:

* Nortura flytter produksjonen av de konkurranseutsatte volumproduktene grillpølse, kjøttpølse og julepølse til Tønsberg. Hovedbegrunnelsen er for lav tilførsel av nordnorsk råvare og for høye industrielle kostnader sammenlignet med konkurrenter og kostnadsnivået i Tønsberg. For å produsere dagens pølsevolum i Målselv må pølseråstoff av svin transporteres fra Sør-Norge.

* Nortura beholder produksjonen av Gilde Kjøttdeig i Målselv og baserer hele produksjonen på råvarestrømmen fra nordnorske storfebønder. Det skal utarbeides en tydelig lokal identitet på Gilde kjøttdeigen fra Målselv. Tiltaket sikrer at Gilde-produkter med nordnorsk opprinnelse får en sterk tilstedeværelse i NorgesGruppens butikker i Nord-Norge.

* Nortura viderefører og styrker Thulefjord ved å flytte ansvaret for produktutvikling, markedsføring og salg til lokale krefter på Målselv. Dette innebærer en vurdering av navne- og profilendring på produktet slik at opprinnelse og lokalmat-identiteten styrkes. Forutsetningen for satsingen er at produktet finner sin vei inn i butikker, restauranter og/eller storkjøkken og bidrar med tilfredsstillende lønnsomhet.

* Nortura viderefører produksjonen av den lokale NNS pølsa.

Annonse

* Råvarer som kommer inn til anlegget skal slaktes og skjæres i Målselv og primært selges til dagligvare-, industri-, hotell- og restaurantmarkedet i regionen.

* Nortura Målselv vil fortsatt være et sentralt anlegg i vår industristruktur ved at vi satser videre på å styrke slakting og skjæring av storfe, småfe og gris ved anlegget i Målselv. Anlegget på Andslimoen er et av få i Norge som håndterer alle tre firbeinte dyreslag og skal fortsatt yte god service til bonden gjennom nisjeavtaler.

Ser etter muligheter for ansatte

Ifølge Nortura er vurderingene gjort etter innspill fra medlemmer, politikere og andre som "er glad i samvirket".

– Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med mange som arbeider for å bygge et nytt og sterkt egg- og kjøttsamvirke – også for Nord-Norge. Vi har kommet fram til en beslutning som balanserer hensynet til behovet for økt konkurransekraft, en effektiv og bærekraftig industri med en sterk lokal tilstedeværelse i nord, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i pressemeldingen.

Konsernsjef i Norutra, Anne Marit Panengstuen sier i pressemeldingen at det er "et godt utfall for Målselv".

– Beslutningen balanserer ønsket om lokal foredling med behovet for å opprettholde konkurransekraft på de store volumproduktene. Kostnadskonkurransen har blitt så hard at tiden hvor vi kunne opprettholde volumproduksjon på mange små anlegg dessverre er forbi, sier hun, og fortsetter:

– Omstilling i en virksomhet betyr også omstilling for enkeltmennesker og ansatte. Dette er krevende og er først og fremst vanskelig for den som blir berørt. Det er viktig for oss som arbeidsgiver å være med våre ansatte gjennom slike prosesser og støtte opp. Vi arbeider sammen med tillitsvalgte, blant annet med å finne nye jobber til de som blir rammet av nedbemanning. Historikken viser at vi greier å finne nytt arbeid til ni av ti, enten i Nortura eller i andre bedrifter.

Nortura er blant annet i dialog med fiskeriselskapet Salmar som skal åpne et nytt anlegg på Senja og har behov for kompetente medarbeidere.

Neste artikkel

Leserne skal vite at innholdet ikke kommer fordi rike lobbyister eller mektige eiere har påvirket hva avisa skal skrive