Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura avvikler Otta og flytter aktiviteten til Rudshøgda

Nortura legger ned anlegget på Otta og overfører aktiviteten til Rudshøgda. Endringene gir en innsparing på drøyt 30 millioner årlig. 78 ansatte blir berørt.

Styret i Nortura har bestemt seg for å legge ned slakterianlegget på Otta i Oppland. Foto: Siri Juell Rasmussen
Styret i Nortura har bestemt seg for å legge ned slakterianlegget på Otta i Oppland. Foto: Siri Juell Rasmussen

Nortura melder om endringene i en børsmelding torsdag.

– En vond sak, men vi mener vi må ha færre anlegg fremover for å skape lønnsomhet for selskapet og bonden, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura.

Som ledd i å redusere overkapasitet og bedre lønnsomheten i selskapet har en arbeidsgruppe sett på muligheten for å samle slakting og skjæring av storfe på færre steder, samt samle skjæring av gris på færre anlegg.

En arbeidsgruppe, der også de ansatte tillitsvalgte har vært representert, har siden mai utredet saken.

– Tøff dag

Konsernstyret har de siste to dagene vært samlet for å behandle utredningen. Styret har besluttet å avvikle skjæring av gris på Nortura Rudshøgda og overføre denne aktiviteten til andre anlegg.

Samtidig har konsernstyret besluttet å oppgradere storfeprosessen (fjøs, slakting og skjæring) på Rudshøgda, og avvikle Nortura Otta.

Endringene vi gi en årlig besparelse på drøyt 30 millioner kroner, ifølge beregningene.

– Det er ikke tvil om at dette er en tøff dag for mange Nortura-medarbeidere og Otta som lokalsamfunn. Dette er en hjørnesteinsbedrift i ordets rette forstand og avgjørelsen om å legge ned denne tradisjonsrike fabrikken har ikke vært lett, sier styrelederen.

78 ansatte rammes

Totalt 78 ansatte rammes av endringene; 15 ansatte på Rudshøgda og 63 ansatte på Otta.

Annonse

Allerede torsdag starter prosessen med å hjelpe hver enkelt ansatt over i ny jobb, enten i eller utenfor Nortura.

Det er ikke tvil om at dette er en tøff dag for mange Nortura-medarbeidere og Otta som lokalsamfunn.

Trine Hasvang Vaag, styreleder i Nortura

– Vi har fått mange innspill fra lokalsamfunn og eiere i denne saken og har vurdert alle relevante innspill, og føler oss nå trygge på vår beslutning. Vi har lagt ned mange fabrikker de siste årene, og har etter hvert solid erfaring med hvordan det påvirker vår lønnsomhet og vår drift, sier Vaag.

Styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura. Foto: Siri Juell Rasmussen
Styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura. Foto: Siri Juell Rasmussen

Omstillingene vil skje i løpet av 2020.

Overproduksjon

Nortura har i dag en overkapasitet i produksjonen som ikke er bærekraftig. Det er også et stort behov for å investere i teknologi og utstyr for å kunne skape verdier for bønder over hele Norge, og for kunder og forbrukere fremover, skriver bondesamvirket i børsmeldingen.

– For å sikre selskapet må vi ha mulighet til å gjøre endringer i industristrukturen vår slik at vi kan drive på en rasjonell måte. Vårt ansvar i norsk landbruk er å kunne hente dyr fra bønder hvor som helst i landet, være en ansvarlig arbeidsgiver der vi er tilstede, samt kunne investere i riktig teknologi og god bærekraft, selv om det vil være på færre steder framover. Det er dette som er vårt viktigste oppdrag for den norske bonden, selv om det betyr en del tøffe valg, sier Vaag.

Neste artikkel

Tiltalte om lån til tidligere Nortura-selger: – Han var desperat