Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske skoger tredoblet på 100 år

Gjennom kartlegging og forvalting av norske skoger, har skogene tredoblet seg siden 1919. Landsskogtakseringen ligger bak suksessen.

Norske skoger er blitt tre ganger så store på 100 år. Foto: Siri Juell Rasmussen
Norske skoger er blitt tre ganger så store på 100 år. Foto: Siri Juell Rasmussen

I starten av 1900-tallet var nemlig norske skoger i dårlig stand. Gjennom flere tusen år var det blitt hogd ned tre etter tre, uten at det ble plantet nye, skriver Norges Skogeierforbund på sine hjemmesider.

For hundre år siden, i 1919, ble det derfor bevilget midler fra Stortinget til skogtaksering, som skulle vise hvordan det egentlig stod til i skogene. Østfold ble først takstert, og videre fram til 1930 ble de fleste andre fylkene sjekket.

Denne skogtakseringen er den eldste skogovervåkingen i verden.

Annonse

– Faktabasert informasjon om skogressursene og miljøforhold i skog blir neppe mindre viktig i det kommende århundret. Skogen vil spille en viktig rolle i det forestående grønne skiftet, forteller avdelingsleder for Landsskogtakseringen i Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), Aksel Granhus, til Skogeierforbundet.

Snart står det én milliard kubikkmeter tømmer i norske skoger. Dette er 700 millioner kubikkmeter mer enn i 1920. Dagens skoger tilsvarer 24–25 millioner store vogntog.

– Dette er en stor suksesshistorie. En målrettet forvaltning av en viktig ressurs har gitt resultater en bare kunne drømme om. Vi er stolte av 100 års innsats, og over at vi kan være et eksempel på hvordan en negativ trend kan snus, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad til forbundet.

Årlig tilvekst har vært på rundt 25 millioner kubikkmeter etter 2002.

Neste artikkel

Tilbakeblikk: Fra løvskog til barskog