Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske Skog stenger papirmaskin i Halden

Koronarestriksjonene har slått dårlig ut for papirprodusenten, som nå gjør grep for å sikre fremtidig lønnsomhet og konkurransekraft.

Konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog savner statlig kompensasjon, og liker ikke at Statnett øker nettleien. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix
Konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog savner statlig kompensasjon, og liker ikke at Statnett øker nettleien. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB scanpix

Norske Skog leverer et underskudd på 89 millioner kroner etter skatt i tredje kvartal. Til sammenligning var underskuddet på 59 millioner kroner forrige kvartal.

Nå vil selskapet permanent stanse produksjonen på en av papirmaskinene på Saugbrugs i Halden. Stengingen vil skje i løpet av fjerde kvartal, og vil gi en årlig besparelse på 80 millioner kroner.

– Koronarestriksjonene har hatt alvorlig, negativ innvirkning på driften på grunn av et plutselig og betydelig fall i etterspørselen etter publikasjonspapir. For å sikre fremtidig lønnsomhet og konkurransekraft, må vi tilpasse vår produksjonskapasitet til de utfordrende markedsforholdene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog, i en pressemelding til Nationen.

Ombudstvedt sier videre at de er i dialog med de ansatte i Halden, og vil starte en prosess for å tilpasse Saugbrugs-organisasjonen til en to-maskins fabrikk.

Norske Skog vil også identifisere nye industrielle alternativer ved fabrikkene, som svar på den fallende etterspørselen etter publikasjonspapir.

Annonse
En av tre papirmaskiner i hos Saugbrugs i Halden stenges permanent. Foto: Vidar Sandnes
En av tre papirmaskiner i hos Saugbrugs i Halden stenges permanent. Foto: Vidar Sandnes

Har tapt på salg av overskuddsenergi

Konsernsjef Ombudstvedt påpeker at regjeringen ikke klarte å kompensere kraftforedlende industri for betydelige ekstrakostnader knyttet til salg av overskuddsenergi som følge av markedtilpasninger.

Norske skog kjøper en årlig mengde strøm av Statkraft, og selger strømmen de ikke bruker videre.

Papirprodusenten opplyser at de hittil i år har tapt rundt 45 millioner kroner i Norge på salg av overskuddsenergi.

– Produksjonsstans, som følge av koronapandemien, hadde en betydelig negativ effekt på kostnadene, særlig da fabrikkene måtte selge ubrukt elektrisk kraft til en vesentlig lavere pris enn kontraktsprisen, opplyser selskapet.

Norske Skog er heller ikke fornøyd med at Statnett har vedtatt økninger i de fremtidige nettariffene. Dette gjør at Norske Skog i fremtiden må ta en større del av regningen for nettutbyggingen i Norge.

Neste artikkel

Norske Skog Saugbrugs får 60 millioner i forskningsmidler