Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske Skog og Borregaard vil bytte ut plast med gran

Norske Skog og Borregaard samarbeider for å utvikle fiberkompositter. Målet er at trefiberen skal erstatte plast i møbler, emballasje og bilinteriør.

Hos Saugbrugs i Halden vil det bli bygget et område for forskning på biokompositter av gran. Foto: Mariann Tvete
Hos Saugbrugs i Halden vil det bli bygget et område for forskning på biokompositter av gran. Foto: Mariann Tvete

– Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonbelastning. Et annet mål er å finne gode løsninger som vil resirkulere vesentlig mer plast enn i dag, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs i en pressemelding.

Innovasjon Norge har bevilget 17 millioner til forskning og utvikling av fiberkompositter. Norske Skog og Borregaard vil jobbe med å utvikle en ny type biokompositt, som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør. De skal utvikle bærekraftige løsninger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter.

50 millioner

Norske Skog vil bruke 20 millioner på å finne løsninger på problemstillinger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter. Borregaards prosjekt, celluloseforsterkede biokompositter, har en ramme på 30 millioner kroner.

Annonse

Norske Skog Saugbrugs i Halden vil bygge opp anlegg for testing, forskning og utvikling.

– Målet er å redusere bruk av fossil plast gjennom å tilby løsninger til høyverdisegmenter og avanserte applikasjoner innen plast. På den måten kan treforedlingsindustrien være med på å løse bærekraftsutfordringer i plastindustrien, sier administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard i pressemeldingen.

Selges til plastindustrien

Biokompositten er laget i et samarbeid mellom Saugbrugs og Sarpsborg-bedriften Borregaard. Den er laget av fibre fra gran. Den blandes med termoplast, og selges som pellets til plastindustrien for å fremstille ulike produkter som møbler, bilinteriør, rør, byggartikler, forbruksartikler, emballasje også videre.

– Hvis disse prosjektene lykkes, er potensialet for å redusere CO2-utslipp betydelig. Samtidig er det viktig for å utvikle produkter det vil bli stor etterspørsel etter. Bruk av returplast, og å utvikle resirkulerbare biokompositter kan være et viktig skritt i retning av en sirkulær økonomi. Disse to selskapene har både evne og vilje til å gjennomføre denne krevende teknologiutviklingen. Vi ser samarbeidet mellom Borregaard og Norske Skog Saugbrugs som veldig positivt, og håper prosjektene fører til utvikling av unik kompetanse innen trefiber, cellulose og biokompositter, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge i i pressemeldingen.

Neste artikkel

Norske skog-sjefer kreves for milliarderstatning