Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske Lakseelver krever merking av oppdrettslaks

Hittil i år har 280.000 laks rømt fra norske oppdrettsanlegg. Norske Lakseelver forventer at fiskeriministeren stiller krav til næringen når de møtes fredag.

Torfinn Evensen i Norske Lakseelver mener næringen selv kan innføre flere tiltak for å hindre at laksen sprer seg ut i norsk natur, og parer seg med villaksen. Foto: Norske Lakseelever
Torfinn Evensen i Norske Lakseelver mener næringen selv kan innføre flere tiltak for å hindre at laksen sprer seg ut i norsk natur, og parer seg med villaksen. Foto: Norske Lakseelever

– Vi forventer at fiskeriministeren stiller krav til sjømatnæringen. Frivillige løsninger på lakserømningsproblemet er ikke tilstrekkelige. De kommer for sent og er ikke tilstrekkelige, sier Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) har kalt inn Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Kystrederiene og Norsk Industri til et møte fredag ettermiddag for å diskutere hvordan man kan få ned tallet på lakserømninger.

Hittil i år har 280.000 laks rømt fra norske oppdrettsanlegg, fordelt på 33 hendelser. Det er det høyeste rømningstallet siden 2014 da 287.000 laks rømte i løpet av hele året.

Fiskeriministeren uttalte tidligere i uken at antallet er altfor høyt, og sier at han forventer at næringen tar tak for å nå nullvisjonsmålet.

Krever sporing av laksen

Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, som representerer fiskerettshavere og elveeierlag i over 100 lakseførende vassdrag, mener næringen selv kan innføre flere tiltak for å hindre at laksen sprer seg ut i norsk natur, og parer seg med villaksen.

– Oppdrettslaksen må merkes på en måte som gjør at den kan spores tilbake til oppdrettsselskapet, og på en måte som gjør at man ser tydelig forskjell på oppdrettslaksen og villaksen. Det finnes allerede merkingssystemer som har vært i bruk i amerikanske anlegg i 40 år, og som fungerer godt. Det gjør at man kan oppdage rømninger tidligere, og forhindre at flere laks rømmer, sier Evensen.

Han mener også at rømming og svinn fra oppdrettsnæringen må være avgjørende for om næringen skal tilbys økning i produksjonskapasiteten eller ikke, på lik linje med lakselus.

– På den måten må forurenserne selv betale. Det mener vi er rett og rimelig, sier han.

Største trussel mot villaks

Annonse

Torsdag denne uken la Vitenskapelig råd for lakseforvaltning fram en rapport som viser at mengden laks som hvert år kommer tilbake fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Likevel er det flere laks som gyter i elvene.

Den største trusselen mot norsk villaks er rømt oppdrettslaks, konkluderer forskerne med.

– Oppdrettslaksen klarer seg dårligere ute i naturen, og når genene til villaks forurenses av oppdrettslaks, gir det et dårligere genetisk utvalg, og det blir mindre laks på grunn av dårligere overlevelsesmuligheter, sier Evensen.

Sjømatbedriftene med fire tiltak

Administrerende direktør Robert Eriksson i arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene sier til E24 at næringen selv må få bukt med rømningene.

– Næringen må gjøre seg bedre kjent med risikobildet, og det må etableres en sterk sikkerhetskultur i virksomhetene. Skal man lykkes med dette, må man ha en bevisst tilnærming til problemstillingen fra styrerommet til merdkanten.

– På den måten kan man sikre bedre planlegging og riktige arbeidsoperasjoner i egen organisasjon, sier Eriksson.

Han vil presentere fire tiltak for sin tidligere partikollega Nesvik under møtet fredag.

* Innføre tydelige kompetansekrav

* Legge større ansvar på havbruksselskapene for å ta ut rømt fisk

* Stanse veksttilbudet for virksomheter med gjentatte rømninger siste to år

* Ilegge nedtrekk i produksjonen for virksomheter som bevisst unnlater å rapportere rømming

Neste artikkel

Laksefisket i Tanavassdraget stanses