Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norgesgruppen får opphevet millionbot

I august i fjor varslet Konkurransetilsynet en bot på 20 millioner kroner til Norgesgruppen for brudd på opplysningsplikten. Nå opphever de eget vedtak.

I august i fjor fikk Norgesgruppen en bot på 20 millioner kroner for kjøp av en eiendom der Coop hadde drift i butikklokalene. Boten ble nylig opphevet av Konkurransetilsynet. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB
I august i fjor fikk Norgesgruppen en bot på 20 millioner kroner for kjøp av en eiendom der Coop hadde drift i butikklokalene. Boten ble nylig opphevet av Konkurransetilsynet. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

Den varslede millionboten kom i kjølvannet av en eiendomsoverdragelse av et butikklokale i Bergen.

Konkurransetilsynet reagerte på at Norgesgruppen ikke opplyste om kjøp av Sædalssvingene 3 Eiendom i 2018 innen tre dager, som opplysningsplikten tilsier. I stedet ble kjøpet først meldt om tre måneder seinere.

– Tilsynet ser alvorlig på at opplysningsplikten ikke er overholdt. Plikten til å gi opplysninger om oppkjøp er en viktig del av Konkurransetilsynet sin overvåking av dagligvaremarkedet. Det gjør oss oppmerksomme på oppkjøp, og gjør at vi da kan ha mulighet til å gripe inn hvis det er konkurranseskadelig, sa fungerende avdelingsleider ved avdeling for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet, Beate Berrefjord, i forbindelse med varselet om gebyr i fjor.

Annonse

Det er Coop som har butikk i lokalet i dag, akkurat som da eiendommen ble kjøpt. Coop fryktet at Norgesgruppen med oppkjøpet ville presse dem ut av leieavtalen for deretter å ta over lokalet selv. Norgesgruppen bestred denne virkelighetsbeskrivelsen.

Konkurransedirektør Lars Sørgard sier nå at deres opprinnelige vurdering var at det «forelå faktiske forhold som tilsa at kjøpet var omfattet av opplysningsplikten».

– Tilsynet har imidlertid etter en samlet fornyet vurdering funnet grunn til å legge større vekt på at det likevel kan ha vært uklarheter knyttet til om ervervet var omfattet av ordlyden i det konkrete pålegget, og om det forelå den nødvendige grad av skyld, sier han.

Opplysningsplikten for fusjoner og oppkjøp gjelder alle dagligvarekjeder i Norge. Bakgrunnen for plikten er at Konkurransetilsynet mener at også fusjoner og oppkjøp under meldepliktstersklene kan føre til konkurranseskade både lokalt og nasjonalt.

– I lys av dette vedtaket og de særskilte forholdene i dagligvaremarkedet, vil vi nå se nærmere på om det er grunn til å gjøre endringer i opplysningspåleggene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i tilsynet.

Neste artikkel

Folkets-produkter skaper reaksjoner: – Kreativiteten når nye høyder