Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rapport om norske dagligvarehandel: Høye priser og dårlig utvalg

En rapport som har gransket dagligvaremarkedet viser at norske dagligvarer er dyrere, men at vi samtidig må klare oss med dårligere utvalg enn for eksempel Sverige.

Utvalget i norske butikker er dårligere enn i både Nederland og Sverige. Foto: Siri Juell Rasmussen
Utvalget i norske butikker er dårligere enn i både Nederland og Sverige. Foto: Siri Juell Rasmussen

Det er forbrukerforskninsinstituttet SIFO som har laget rapporten for Nærings- og fiskeridepartementet. I undersøkelsen har de undersøkt butikkstruktur, vareutvalg og priser i norske butikker, og sammenlignet med butikker i Sverige og Nederland.

– Dette bekrefter at Norge har høyere priser og mindre utvalg av dagligvarer enn våre naboland. Vi er et tynt befolket land med store avstander, og det er nok noe av forklaringen på hvorfor det er sånn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding.

Rapporten viser at norske butikker henger langt etter når det gjelder vareutvalget. I norske butikker er utvalget 61 prosent av det svenske, og 66 prosent av det nederlandske. Men sammenligner man butikker av noenlunde lik størrelse er forskjellene mindre.

Høyere priser

Røe Isaksen mener forskjellene i utvalget kan forklares med ulik butikkstruktur.

– I Norge har vi mange flere mindre butikker enn i Sverige og Nederland. Utvalget i butikkene er heller ikke identisk, så det reelle utvalget som vi har tilgang til i Norge er større enn det som finnes i hver enkelt butikk.

Rapporten viser også at de norske prisene i snitt er 56 prosent høyere enn i resten av EU. På mat og alkohol er det 63 prosent.

– Det er flere grunner til det høye prisnivået i Norge. Et høyere kostnadsnivå og større geografiske forskjeller spiller en rolle. En utfordrende konkurransesituasjon kan også ha betydning. Derfor er det viktig med tiltak som kan styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Røe Isaksen.

Av vareutvalg er Norge best på to kategorier: frossen pizza og frossen fisk viser undersøelsen.

Annonse

Best utvalgt på Østlandet

Når det gjelder vareutvalget er det også store regionale forskjeller i Norge. Butikkene i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet har betydelig mindre vareutvalg enn butikkene på Østlandet, noe som henger sammen med kundegrunnlaget.

"På mange plasser i Norge vil det være viktigere at en har én butikk enn at utvalget av oster er stort. Det er betenkelig at det er på Ferskvarer, som Frukt og grønt og kjølevarer som Melk, at vi finner noen av de største regionale forskjellene. At tilgangen på Sjokolade er nesten jevnt fordelt utover landet er ingen trøst ut fra et folkehelseperspektiv," står det i rapporten.

Utvalget øker

Samtidig som Norge henger etterpå på utvalg i butikkene er det samtidig bedring. Mens nederlandske og svenske butikker økte utvalget med 4,1 og 0,7 prosent fra 2016 til 2018, økte de norske med 3 prosent. Dermed har vareutvalget i prosent økt mer i Norge enn i Sverige.

Uenig i rapporten

Virke dagligvare, organisasjonen for dagligvarebransjen, mener rapporten ikke viser det hele bildet, og viser i stedet til rapporten Menon Economics. Ingvill Størksen, direktør i Virke dagligvare påpeker at det blant annet ikke er innregnet frukt og grønt i rapporten til SIFO.

– Rapporten fra Menon gir etter vår mening et bedre og mer korrekt bilde av vareutvalget i Norge og Sverige. Eksempelvis er frukt og grønt utelatt av SIFOs undersøkelse – og det er nettopp en varegruppe som ifølge Menon har bedre utvalg i Norge enn i sammenlignbare svenske butikker, sier hun i en pressemelding.

Lov om god handelskikk

I regjeringsplattformen ble det klart at regjeringen vil innføre en lov om god handelskikk i 2020. I plattformen formulerer det som at regjeringen vil «Innføre lov om god handelsskikk med tilsyn som innehar selvstendig beslutningskompetanse i løpet av 2020».

– Vi vil oversende et forslag til en ny lov om god handelsskikk til Stortinget i 2019, og vi vil legge frem en stortingsmelding om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet i løpet av våren 2020. En kartlegging av forbrukernes situasjon, slik SIFOs rapport gjør, er et viktig bidrag i dette arbeidet, sier næringsministeren.

Neste artikkel

Starter innsamling av frø til rundt 50 millioner nye skogstrær