Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nelfo etterlyser grønne krisetiltak for en hardt presset bygg- og anleggsbransje

Bransjeorganisasjonen Nelfo vil at staten legger til rette for økt elektrifisering og grønne tiltak for å sikre arbeidsplasser rundt omkring i Norge.

Elektrobransjens interesseorganisasjon etterlyser tiltkak for å sikre sysselsetting for sine medlemsbedrifter. Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos
Elektrobransjens interesseorganisasjon etterlyser tiltkak for å sikre sysselsetting for sine medlemsbedrifter. Foto: Michael Erhardsson / Mostphotos

– Mange opplevde et fall i markedet, og da særlig innen servicemarkedet, altså jobb hos privatkunder. Folk var redde for å slippe elektrikeren inn i huset sitt.

Det sier Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo, en bransjeorganisasjon som representerer bedrifter innen blant annet elektro- og byggebransjen. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har Nelfo kommet med innspill knytta til grønne tiltak som skal sikre arbeid og økonomi.

– Vår overordnede kommentar til Revidert nasjonalbudsjett er at dette er ikke nok, skriver Nelfo i sitt brev til blant annet finanskomiteen.

Øremerkede midler

Strandskog sier at spesielt bransjene bygg og olje er hardt rammet.

– Hva er viktig for disse bedriftene for å komme i gang igjen i disse dager?

– Vi må huske på at bygg- og anleggsbransjen, som vi er en del av, er en stor sysselsetter rundt omkring i norske kommuner. Kommunene må tilføres tilstrekkelig med midler for å gjennomføre teknisk vedlikehold, service og investeringer i grønne energi- og klimatiltak, sier Strandskog til Nationen.

Nelfo peker på tiltak som installasjon av solcelleanlegg på offentlige bygg eller økt utbygging av ladeinfrastruktur til elbiler.

– Dette er mindre prosjekter som raskt kan startes, og som gir effekt nå. Poenget vårt er at disse pengene til kommunene må være øremerket slik at de brukes til å opprettholde arbeidsplasser, sier Strandskog.

Fortsatt klimakrise

– Hvor viktig er det at det satses på grønne tiltak nå når bedriftene skal komme seg opp på beina igjen?

– Koronakrisen avløser ikke klimakrisen. Nelfo mener at vi må ha gode tiltak som stimulerer privatmarkedet, samtidig som det offentlige bruker sin innkjøpsmakt til å sikre grønne prosjekter.

Strandskog peker spesielt på to områder. Det første er å styrke det statlige Enova, som kan bistå med investeringsstøtte til klimatiltak for både enkeltpersoner og bedrifter. Det andre er en elektrifisering av skipsfarten.

– Nelfo mener vi må få på plass flere ubyråkratiske og enkle Enova-tiltak som utløser støtte til energisparing og egenproduksjon hos private, samt støtte til lading av biler og båter. Enova er den raskeste veien fra statlige penger til økt aktivitet dersom pengene går til effektive klima- og energitiltak i husholdningene, sier Strandskog.

Nelfos åtte forslag til tiltak

Dette er tiltakene Nelfo foreslår for å sikre arbeidsplasser innen den bransjen de representerer:

Øke støtten til enøktiltak i boliger. Støtten må gå til forbrukertiltak som raskt utløser håndverkstjenester lokalt og regionalt, og ikke bare gå til storbedrifter.

Forbedringer i støtte til lokal elproduksjon, samt batterier. I tillegg eneboliger må tilpassede ordningen for gårdsbruk og boligselskaper legges inn i den rettighetsbaserte støtteordningen.

Tilskudd for å installere elbillading i borettslag og sameier.

Øke støtten til elvarebil og gi støtte til to ladepunkter.

Enova bør lage en støtte- og søkemekanisme for å delfinansiere hurtigladeutbygging i områder uten kommersielt grunnlag (etter modell fra bredbåndstilskuddet).

Avklare hvilken rolle Enova skal ha i finansiering av nettinvesteringer som trengs for å fremme elektrisk nullslipptransport.

Innføre «Elbil-virkemidler» til sjøs. F.eks. redusert havneavgift, fritak for elavgift og subsidiert landstrøm og ladestrøm i en overgangsperiode. Vi trenger også en målrettet innsats i lystbåtsegmentet, for å øke andelen nullutslippslystbåter.

Avvikle støtteordninger for bruk av fossil energi. F.eks. bør refusjon av mineraloljeavgiften for fiskere erstattes med en rettighetsbasert støtte til ombygging og nybygging av elektriske fartøy.

Neste artikkel

Tine varslar at det kan bli kutt i mjølkekvotane neste år