Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nedgang i arbeidsledigheten

Det var 91.000 arbeidsløse her i landet i april, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, viser tall fra SSB.

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Det tilsvarer en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra januar. Nedgangen kom hovedsaklig blant personer over 24 år, viser AKU-tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Annonse

Fra januar til april gikk det sesongjusterte tallet på sysselsatte opp med 14 000 personer. I samme periode har befolkningstallet holdt seg ganske stabil, slik at sysselsettingsprosenten har økt noe: opp 0,3 prosentpoeng til 67,8 prosent i april. Økningen er innenfor feilmarginen i AKU.

SSB bruker i sin Arbeidskraftunersøkelse (AKU) tremåneders glidende gjennomsnitt – gjennomsnittlig arbeidsledighet i tremånedersperioder. Ledighetstallet for april er dermed et snitt av månedene mars, april og mai.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. SSBs undersøkelse omfatter også personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

Neste artikkel

Prishopp på snus kan føre til mer utenlandsk kjøtt og brus