Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå skal alt kjøtt merkes med opprinnelse

Kun storfekjøtt har hittil hatt krav om opprinnelsesmerking. Nå utvides merkingskravene også til kjøtt fra svin, sau, geit eller fjørfe.

Endringer i forskriften om merking av ferskt kjøtt vil gjøre også svinekjøtt, sau, geit og fjørfekjøtt merkepliktig. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Endringer i forskriften om merking av ferskt kjøtt vil gjøre også svinekjøtt, sau, geit og fjørfekjøtt merkepliktig. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Mattilsynet åpna høringa for endringer i forskriften om opprinnelsesmerking av kjøtt tirsdag denne uka.

De foreslår nemlig å endre forskriften, slik at også kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe må merkes. Per i dag er det kun storfekjøtt som omfattes av krav om opprinnelsesmerking - dette hovedsakelig av hygienegrunner. Forskriften omfatter bare ferskt kjøtt som er kjølt ned eller frosset, ikke kjøtt som er prossesert eller brukes som ingredienser i andre varer. Unntaket er kjøttdeiger og andre typer kverna eller strimla kjøtt, som ikke regnes som prosessert.

EU-vedtak

Selv om forskriftsendringa nå er på høring, med frist 15. februar, er det i praksis avklart at forskriftsendringa går inn i lovverket.

«Ettersom forordningen om opprinnelsesmerking av kjøtt fra svin, sau, geit samt fjørfe allerede er fastsatt og i kraft i EU, er det på dette tidspunktet ingen muligheter til å kunne påvirke ordlyden i bestemmelsene i forordningen. Høringen gjennomføres i slike sammenhenger hovedsakelig av informasjonshensyn,» skriver Mattilsynet i høringsdokumentet.

Mattilsynets konmunikasjonsrådgiver Lars Skjegstad bekrefter at denne forskriften vil gå inn i lovverket.

– Dette ble vedtatt av EU i 2013. Det har tatt litt tid å implementere på grunn av forhandlinger mellom Norge, EU og EFTA, skriver han i en e-post.

Annonse

Ifølge endringsforslaget skjer dette med umiddelbar virkning, men forslaget må godkjennes formelt av regjeringa før endringene går inn i lovverket.

Kan gi økte kostnader

I høringsdokumentet skriver Mattilsynet at de anser forskriftsendringa som positiv for forbrukerne, og peker på at flere undersøkelser har vist at forbrukere ønsker slik opprinnelsesmerking.

De skriver videre at nye merkekrav kan innebære økte kostnader for produsenter av dyreslagene, men påpeker at sporingssystemer allerede er på plass for de fleste kjøttslag. I tillegg er det vanlig å oppgi opprinnelse allerede, selv om det ikke er noe formelt krav. Dermed vil det for mange produsenter bli kun små eller ingen endringer i rutinene. «Byrdene for bransjen vil dermed ikke være særlig store,» skriver de.

Mattilsynet kan også få økte kostnader ettersom det betyr at de må utvide tilsynene sine, skriver de i dokumentet.

Forrige uke kom ESA med ganske skarp kritikk av Mattilsynets tilsynsrutiner, spesielt med tanke på sporing og merking av kjøtt. Mattilsynet avviser likevel at denne forskriftsendringa har noe med ESA-rapporten å gjøre, ettersom den har vært på trappene siden 2013.

Neste artikkel

Hunder hentet tre ganger av politiet, for så å bli levert tilbake av Mattilsynet