Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kan du gi tilbakemelding til Mattilsynet på SMS

Etter inspeksjoner kan dyreeiere, resutauranteiere eller gatekjøkkeneiere gi tilbakemelding på hvordan de opplevde besøket fra Mattilsynet.

Ingunn Midttun Godal, administrerande direktør i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
Ingunn Midttun Godal, administrerande direktør i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Fra 15. september startet Mattilsynet opp med brukerundersøkelser per SMS etter gjennomførte inspeksjoner.

I desember i fjor ble Mattilsynets tilsynsvirksomhet slakt i en granskingsrapport gjennomført av KPMG. Ifølge rapporten har ikke Mattilsynet gode nok systemer og rutiner for tilsyn.

I ettertid har Mattilsynet varslet at de vil gjøre endringer i sine rutiner.

SMS-undersøkelse

Administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal, sier denne nye SMS-undersøkelsen skal gi et bilde av hvordan de som har besøk av Mattilsynet opplever besøket.

– Vi skal lytte til hvordan de vi fører tilsyn med opplever inspeksjonene våre. Det er nyttig informasjon for oss for at vi skal kunne utvikle Mattilsynet i riktig retning fremover, sier hun i en pressemelding.

Fra 15. september vil de som har hatt inspeksjon av Mattilsynet få en SMS med disse spørsmålene:

Annonse

*Ved starten av tilsynet, ga vi deg informasjon om hva vi skulle se på?

*Ved avslutningen av tilsynet, forklarte vi hva vi hadde observert?

*Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med gjennomføringen av dette tilsynet?

*I hvilket fylke ble tilsynet gjennomført?

Gårder, gatekjøkken eller hjemme

Det gjelder enten det er gjennomført inspeksjon på en gård, et oppdrettsanlegg, et gatekjøkken eller hjemme hos en hundeeier.

– God kommunikasjon og dialog med de vi er på inspeksjon hos er viktig. Vi jobber for å gjøre det enklere å gjøre rett for alle vi fører tilsyn med. Svarene fra brukerundersøkelsen skal vi bruke til å forbedre oss og vurdere om det er behov for endringer i måten vi arbeider på, sier Ingunn Midttun Godal.

Undersøkelsen vil være anonymisert og kan derfor ikke spores tilbake til den som svarer på undersøkelsen.

– Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi håper at så mange som mulig vil bruke 2 minutter på å gjøre Mattilsynet bedre ved å gi oss innspill på hva som er bra og hva som kan bli bedre med inspeksjonene våre, sier Godal.

Neste artikkel

Trekker tilbake vingløgg på grunn av fare for sprekk i flasken