Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå er klimamelken her

For første gang kan svenske dagligvarekunder nå kjøpe melk som skal være klimanøytral.

"Netto noll klimatavtryck" står det på denne fløtekartongen fra bondesamvirket Arla i Sverige. Foto: Arla
"Netto noll klimatavtryck" står det på denne fløtekartongen fra bondesamvirket Arla i Sverige. Foto: Arla

Alle økologiske meierivarer fra Arla i Sverige skal nå være klimanøytrale. Det skriver svenske Arla i en pressemelding.

– Så vidt vi vet er dette verdens første økologiske meierisortiment med netto null klimaavtrykk, det er jeg veldig stolt av. Vi håper også at denne satsingen skal bidra til en større forståelse for verdien av økologisk landbruk, ikke minst knyttet til å bevare det biologiske mangfoldet, uttaler Patrik Hansson, sjef for Arla Sverige.

Arla er et europeisk meierikonsern, eid av 10.300 bønder i sju land, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Belgia, Luxemburg og Nederland.

I Sverige er rundt 2 600 melkebønder medeiere i Arla, og det er svenske bønder med økologisk melkeproduksjon som nå leverer meierivarer som skal være helt uten påvirkning på klimaet.

"Nå går de økologiske Arla-bøndene foran og innfører enda høyere krav og målsettinger for å redusere klimaavtrykket på sine egne gårder. Samtidig kompenserer man for de utslippene som det ikke er mulig å få bort", skriver Arla.

Meierikonsernet skriver ikke hvordan utslippene kompenseres.

For meierikonsernet er de klimanøytrale produktene et skritt på veien til målet – at hele meieriproduksjonen skal være klimanøytral senest 2045.

Vekker interesse i Norge

I Rørosmeieriet, som leverer økologisk melk, oppfatter de den svenske klimanøytrale melken som interessant.

– Det er veldig interessant at de har gjort dette, sier kommunikasjonssjef Gunhild Sun Bellsli.

Hun er nysgjerrig på hvordan Arla har regnet, og hva som er vektlagt.

– Vi er interessert i å gjøre stadig flere bærekraftige tiltak. Nå er markedssituasjonen litt annerledes i Norge og Sverige. Vi kjøper melk fra markedsregulator. Vi vurderer økologisk melk som mest bærekraftig av det som er utviklet i Norge, sier Bellsli.

 Gunhild Sun Bellsli t.v. i Røroismeieriet synes satsingen på klimanøytral melk er interessant. Her er hun sammen med markedssjef Arnt Langen. Foto: Siri Juell Rasmussen
Gunhild Sun Bellsli t.v. i Røroismeieriet synes satsingen på klimanøytral melk er interessant. Her er hun sammen med markedssjef Arnt Langen. Foto: Siri Juell Rasmussen

Q og Tine skal bli klimapositive

Q-sjef Bent Myrdahl har ikke planer om å lansere klimanøytral melk nå, men har derimot en målsetting om å bli klimapositiv fram i tid.

Annonse

– Vi har et klimaperspektiv fram mot 2030, og en målsetting om å bli et klimapositivt meieri. Det betyr at vi har definert inn hele verdikjeden, også primærproduksjonen, sier han.

Myrdahl medgir at det vil ta en stund før den klimapositive melken kommer i butikken, men peker på at Q allerede tar en rekke klimagrep ved å kutte plast og gå gjennom all emballasje.

Vi har et klimaperspektiv fram mot 2030, og en målsetting om å bli et klimapositivt meieri.

Bent Myrdahl, Q-sjef
Q-sjef Bent Myrdahl vil ha klimapositiv produksjon i 2030. Foto: Bjarne Bekkenheien Aase
Q-sjef Bent Myrdahl vil ha klimapositiv produksjon i 2030. Foto: Bjarne Bekkenheien Aase

Også Tine har satt seg som mål å ha en klimapositiv produksjon fram i tid.

– Arlas løsning med å kjøpe klimakvoter for å tilby klimanøytral økologisk melk er ikke en aktuell løsning for Tine i første omgang. Vår visjon er at Tines verdikjede skal fjerne mer klimagasser enn den slipper ut. Det langsiktige målet er at Tine skal bli klimapositive, skriver kommunikasjonsrådgiver Ingrid Wilberg Arnesen i en e-post.

Tines visjon er at verdikjeden skal fjerne mer klimagasser enn den slipper ut. Foto: Lars Bilit Hagen
Tines visjon er at verdikjeden skal fjerne mer klimagasser enn den slipper ut. Foto: Lars Bilit Hagen

Tine jobber parallelt med klimatiltak i hele verdikjeden, påpeker hun.

– Vi skiller ikke mellom økologisk og konvensjonell melk. Vi senker våre klimautslipp ved å redusere matsvinn i egen produksjon, både biler og meierier driftes på fornybar energi, vi lager biogass av kumøkk og har friske kyr med den laveste antibiotikabruken i verden.

Regner ut klimaavtrykk på alle gårder

De økologiske Arla-bøndene gjennomfører nå klimautregninger på samtlige gårder. Regnestykket fører til en tiltaksplan for å redusere klimautslippene med ti prosent i løpet av de fem neste årene.

Å redusere utslipp fra gjødsel, å produsere biogass, å binde mer kulldioksid i jorda og å optimalisere fôrutnyttelsen kan være aktuelle tiltak.

Regnestykket for klimaavtrykket skal dekke hele verdikjeden, inkludert kundens vei til butikken.

Ifølge det danske fagbladet Økologisk har også Arla i Danmark hatt planer om å lansere klimanøytral melk, men utsatt lanseringen.

Neste artikkel

Greta Thunberg møter EU-kommisjonens president før toppmøte