Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Moelven vurderer nedlegging av fabrikk med 60 ansatte

Moelven Eidsvold Værk AS vurderer å legge ned driften. Det skal være behov for store investeringer for å sikre lønnsom drift i framtiden.

Moelven Eidsvold Værk kan bli lagt ned. Fabrikken har 60 ansatte. Foto: Moelven
Moelven Eidsvold Værk kan bli lagt ned. Fabrikken har 60 ansatte. Foto: Moelven

– Det vil kreve store investeringer å utvikle Moelven Eidsvold Værk til å bli en framtidsrettet og lønnsom bedrift. Derfor har styret i selskapet satt i gang en prosess som skal vurdere om mulighetene for videre drift er til stede, sier styreleder Bjarne Hønningstad i en pressemelding fra Moelven torsdag.

Ifølge Moelven er det 60 ansatte ved fabrikken, og at de har en årlig omsetning på 30 millioner euro.

Ansatte informert

De ansatte ble informert på et allmøte torsdag.

– Dette er naturligvis en vanskelig beskjed å få for våre dyktige medarbeidere ved Moelven Eidsvold Værk. Til tross for at resultatene har bedret seg de siste årene, er kostnadsnivået ved bedriften altfor høyt. Dette gjør det krevende å drive lønnsomt i en normalkonjunktur. Moelven investerte tungt i bedriften i perioden 2012 – 2014 uten at dette ga ønsket lønnsomhet. Skal vi oppnå en stabil og lønnsom drift over tid, må det betydelige investeringer til, sier Hønningstad.

Annonse

Ifølge pressemeldingen har NAV, kommune og fylkeskommunen blitt orientert om situasjonen.

Moelven produserer treprodukter til byggebransjen og de to skogsamvirkene Glommen og Mjøsen skog som er på vei til å slå seg sammen, er de som eier størst andel av Moelven.

Tjente 300 millioner

Nyheten kom på samme dag som Moelven presenterte sin halvårsrapport. Den viser at Moelven endte på et driftsresultat på 309 millioner kroner i første halvår i år. Selskapet omsatte for over 5,5 milliarder.

Til tross for at omsetningen går noe ned, ligger driftsresultatet på om lag samme nivå som i fjor.

– Handelskonflikten mellom USA og Kina, og Brexit-situasjonen skaper et mer uforutsigbart marked for trevarer som blir brukt til industriformål. I Mellom-Europa har store stormfellinger og barkebilleangrep ført til at det er mer tømmer som avvirkes enn vanlig, noe som har påvirket prisbildet. Vi har opplevd en del forsinkede igangsettelser på flere leilighetsprosjekter innenfor byggmoduler til leiligheter på både norsk og svensk side. Samtidig er det gledelig at etterspørselen etter byggevarer har holdt seg på nivå med det gode fjoråret, og dette påvirker halvårsresultatet i positiv grad, sier Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven.

Neste artikkel

Treindustrien om regjeringens strømpakke: – Katastrofalt