Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre grensehandel ga mer handel i Norge i 2020

Omsetningen i norske dagligvarebutikker og alkoholsalg økte med 18 prosent i 2020 som følge av koronarestriksjoner og redusert grensehandel.

Nordmenn handlet mer i Norge som følge av stengte grenser. Størst var forskjellen i regioner ved grensa til Sverige. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB
Nordmenn handlet mer i Norge som følge av stengte grenser. Størst var forskjellen i regioner ved grensa til Sverige. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB

Stengte grenser, ingen taxfree og restriksjoner i restaurantbransjen førte til en økning i omsetningen av dagligvare og alkohol på 18 prosent sammenlignet med året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Nordmenn spiste hjemme heller enn i kantiner og på restauranter.

Høyere priser sto for noe av den økte omsetningen, men i hovedsak var årsaken større volum. Nordmenn handlet 14 prosent mer enn i 2019.

Den største økningen var i grenseregionene. Halden hadde en omsetningsøkning på 48 prosent, mens Fredrikstad/Sarpsborg økte med 41 prosent.

På motsatt side av grensen falt omsetningen med 38 prosent i grensekommunene.

Store utslag i hytteområder

Mens salget falt i hyttekommuner under hytteforbudet i fjor vår, skjøt salget i været i fjor sommer. Mens Hallingdal opplevde en nedgang på nesten 40 prosent i april sammenlignet med året før, viste juli en oppgang på hele 44 prosent.

Annonse

I Valdres og Setesdal/Sirdal var nedgangen om lag 30 og 20 prosent i april, mens juli 2020 viste en oppgang fra samme måned året før på om lag 35 prosent for disse områdene, ifølge SSB.

Totalt ga økt salg i norske butikker også at næringsmiddel- og drikkevareindustrien gikk mot strømmen i norsk industri generelt, og fikk et sterkt år.

"Den klare veksten i næringsmiddel- og drikkevareindustrien kan blant annet knyttes til økt etterspørsel fra dagligvarebutikkene på grunn av redusert grensehandel, og et noe endret forbruksmønster som følge av at folk var mer hjemme", skriver SSB.

Meieri og is

Det var en generell vekst i næringsmiddelindustrien, men spesielt produksjonen av meieriprodukter og is, samt ferdigmat, stod for den største veksten. Det var også betydelig vekst innen produksjon av sjokolade og sukkervarer.

"Dette er produsenter som typisk har store deler av sine leveranser rettet mot dagligvarebutikkene, og deler av denne økningen kan tilskrives etterspørselsøkningen fra denne næringen", skriver byrået.

Innen drikkevarer økte spesielt produksjonen av øl, noe som må ses i sammenheng med mindre grensehandel og mindre handel gjennom taxfree.

Neste artikkel

Står klare til å plukke opp ballen om utdanning i distrikta