Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Meir pengar til nye tømmerkaiar

Satsinga på statleg tilskot til tømmerkaiar held fram. I år har Landbruksdirektoratet til saman 50 millionar kroner til utdeling.

 Foto: Siri Juell Ramussen
Foto: Siri Juell Ramussen

Sidan 2012 har til saman rundt 30 kaiprosjekt fått tilsegn om tilskot. Av desse er rundt 20 tømmerkaiar ferdigstilte, fortel direktoratet på eigne nettsider.

Annonse

I kriteria for tildeling av nye midlar blir det mellom anna lagt vekt på lokalisering, tilkomst, lager og kaifront. Tømmertilgang over kaia og anleggskostnad spelar også ei rolle. Det blir elles lagt vekt på samarbeid og samfinansiering mellom fleire næringar.

Direktoratet skriv elles at prosjekta som søkjer, kan setjast ut i livet raskt.

Neste artikkel

Skogsveier og tømmerkaier får budsjettmillioner