Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grønn Ungdom refser MDGs vindkraftbrems

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte legger seg på en streng linje for å tillate utbygging av vindkraft på land. Grønn Ungdom kaller vedtaket usolidarisk.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har funnet et godt kompromiss mellom naturhensyn og behovet for mer fornybar energi, sier nasjonal talsperson Une Bastholm i MDG. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
– Jeg er veldig fornøyd med at vi har funnet et godt kompromiss mellom naturhensyn og behovet for mer fornybar energi, sier nasjonal talsperson Une Bastholm i MDG. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– MDG har nå i praksis sagt nei til å produsere store mengder fornybar kraft til resten av Europa. Det er usolidarisk overfor land som er helt avhengige av å omstille seg lynraskt hvis vi skal stanse klimakrisen, sier Grønn Ungdoms talsperson Teodor Bruu.

I lørdagens vedtak på partiets landsmøte utenfor Oslo heter det at «fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier».

– All utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering. Helt uberørt natur skal aldri utbygges av landbasert vindkraft, fremgår det videre.

– Utsetter omstilling

Sakens kjerne er hvorvidt klimaeffekten fra landbasert vindkraft, i form av fornybar energi, er verdt betydelige kostnader i form av naturinngrep. MDG var altså sterkt splittet i spørsmålet.

I det opprinnelige forslaget, som Erik Reitan fra MDG i Bergen hadde fremmet, het det at utbygging av vindkraft på land begrenses sterkt og konsentreres til områder hvor det alt er utbygget industri.

Men Grønn Ungdom ønsket en langt mer åpen holdning til utbygging av vindkraft, av hensyn til behovet for fornybar energi.

Annonse

– Velgerne skal ikke være i tvil om at MDG fortsatt er det eneste partiet med radikal nok klimapolitikk til å stanse klimaendringene. Men med dette vedtaket har vi i praksis utsatt omstillingen fra fossil til fornybar energi for en rekke europeiske land, sier Bruu.

Bastholm fornøyd

Partiledelsen var godt fornøyd med vedtaket som til slutt ble gjort.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har funnet et godt kompromiss mellom naturhensyn og behovet for mer fornybar energi. Vi er tydelige på at det ikke skal bygges vindkraft i urørt natur, og at utbygging bør skje nærmere eksisterende kraftnett og der det allerede er naturinngrep, sier nasjonal talsperson Une Bastholm.

Samtidig sluttet MDG opp om at ansvaret for arealsaker flyttes tilbake til Klima- og miljødepartementet, og at Fylkesmennenes innsigelsesmyndighet i arealsaker styrkes.

– Det skal ikke gis nye konsesjoner for landbasert vindkraft før disse tiltakene er implementert og nasjonal ramme for vindkraft er behandlet av Stortinget, heter det.

Neste artikkel

Staysman trekker seg fra konsert etter vindkraftkritikk