Mattilsynet ser ikke behovet for kameraeovervåkning av norske slakterier

Personvern stopper Norge i å installere kameraer på slakteriene. Mattilsynet gjennomfører kontinuerlig tilsyn og ser derfor ikke nytteverdien.

Nortura Rudshøgda Få velger å gå videre som slaktere, kjøttskjærer eller slakter etter at de har startet på matfag. Det er stor mangel på lærlinger i disse fagene. slakt slakteri storfe storfeslakt matindustri
Nortura Rudshøgda Få velger å gå videre som slaktere, kjøttskjærer eller slakter etter at de har startet på matfag. Det er stor mangel på lærlinger i disse fagene. slakt slakteri storfe storfeslakt matindustri
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Brev til bøndene: Forklarer årsakene til 5000 tonn storfekjøtt på fryselager