Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gir 135 millioner tilbake til medlemmene

Med en dobling av resultatet har Nortura muligheten til å etterbetale 135 millioner kroner til medlemmene.

Foto: Jon-Fredrik Bækgaard Klausen
Foto: Jon-Fredrik Bækgaard Klausen

Totalt endte Nortura med en omsetning på 24,7 milliarder i fjor, noe som ga et driftsresultat før skatt på 859 millioner kroner. Totalt ender resultatet før skatt på 265 millioner i 2020, over dobbelt av i 2019.

Dermed kan Nortura betale ut 135 millioner til medlemmene i samvirket. Det gir i snitt 7803 kroner til hver av medlemmene.

– Det har også vært et godt år å være medlem i Nortura. Konsernstyret har i dag avsatt 135 millioner kroner til utbetaling av medlemskapital til våre eiere. Samtidig har Nortura utbetalt 64 millioner kroner mer i tilleggsytelser til våre medlemmer enn året før, sier styreleder Trine Hasvang Vaag i en pressemelding.

Fakta

Norturas årsresultat for 2020 i millioner (2019 i parantes)

Driftsinntekter: 24.722 (23.728)

Driftsresultat: 859 (751)

Resultat før skatt: 265 (110)

Koronaeffekt

Utbruddet av koronaviruset ga økt salg av produkter fra både Gilde og Prior. Gilde-salget steg med 4,8 prosent mens Prior solgte 6,8 prosent mer varer enn i 2019.

Samtidig gikk salget til hoteller og restauranter ned. Totalt falt salget til det såkalte HoReCa-markedet med 25,9 prosent i fjor.

– Positive og negative korona-effekter utlikner hverandre. Vi har hatt betydelig økte ekstra kostnader i industrien som følge av smitteverntiltak, samtidig som bunnen falt ut av HoReCa-markedet. Jeg er meget godt fornøyd med våre ansatte og at vi har greid å utnytte vår industrielle fleksibilitet ved å flytte varestrømmen og verdiskapningen fra HoReCa-markedet og over til dagligvare og industri, sier Panengstuen.

Nortura er eid av 17.300 kjøtt- og eggprodusenter i hele Norge. Samvirket eier merkevarene Gilde og Prior.

Koronapandemien bidro blant annet til at Nortura reguleringslagre med kjøtt ble kraftig redusert, noe som har gitt færre overskuddsvarer på markedet. Samtidig har det vært tilbakegang i slaktevolumer. Dette har igjen begrenset Norturas tilgang på norske råvarer.

«Dette har gitt lavere skjærevolumer og redusert evne til å dekke selskapets etterspørsel i sluttmarkedene, som har igjen medvirket til redusert markedsandel for Gilde-produkter», skriver Nortura.

Økt EMV-produksjonen

Matvarekjedenes egne merkevarer (EMV) tok over flere markedandeler i fjor. Samtidig økte også Nortura sin produksjon av EMV-varer. På rødt kjøtt økte produksjonen med 10,8 prosent, mens EMV-produkter av hvitt-kjøtt og egg økte med 35,2 prosent.

Samtidig fikk Nortura på plass en avtale med Norgesgruppen, noe som vil gi Gilde og Prior mer plass i hyllene hos butikker som Meny og Kiwi. Prior har styrket sin markedsandel i viktige kategorier som ferskt fjærkre, formet og bearbeidet kjøtt, posteier, bacon og farseprodukter. Samlet er volumandelene til Prior stabile i kjøttkategoriene, men med en liten tilbakegang i egg kategorien.

– Vi er godt fornøyde med utviklingen i Prior i året som gikk og særlig med den sterke avslutningen på året. De to siste ukene før jul ble det satt flere salgsrekorder, og i uke 51 satte Nortura ny ukerekord på pakking av egg. Lanseringen av Priors nye julekonsept, «Hvit jul», ble også vellykket, sier Panengstuen.

Grillsesongen trekker opp

Under fremleggelsen av resultatet, fortalte konsernsjef Anne Marit Panengstuen at det aller mest gledelige er at Nortura klarte å snu lønnsomhetsuviklingen også i fjor, både i prosent og absolutt verdi.

I tillegg viste hun til en god salgsvekst i flere kategorier. Gilde-veksten er ifølge henne noe begrenset som følge av at de manglet råvarer.

Koronapandemien førte også til økte kostnader for selskapet som følge av økte skift, mer renhold og strenge smitteverntiltak.

Innenfor middagsprodukter-kategorien hadde Prior en største veksten. Og innenfor spekepølser økte markedsandelen med 0,7 prosent, og har nå rundt 22,8 prosent av andelene.

Et annet produkt som opplevde veldig stor vekst, var «hverdagslam».

Grillsesongen ble som tidligere meldt også veldig god for Nortura. Totalt sett øke grillprodukter med 29,6 prosent sammenlignet med 2019. Produktet med størst vekst var grillribbe av nakke, som hadde 73 prosent økning i volum.

Neste artikkel

Fjordland har aldri hatt høyere overskudd