Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Laveste kraftpris på halvannet år

Kraftprisen har ikke vært så lav siden 
høsten 2012. Lite tyder på at den stiger med det første.

Mildvær og mye vann i kraftmagasinene presser strømprisen nedover. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Mildvær og mye vann i kraftmagasinene presser strømprisen nedover. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Prisene har falt hele vinteren, sier Gudmund Bartnes, fungerende seksjonsleder i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kraftprisen avhenger blant annet av hvor mye vann det er i vannmagasinene rundt om i landet, også kalt fyllingsgraden. Er det lite vann, gir det mindre produksjon og generelt høyere priser, siden tilbudet da blir mindre i forhold til etterspørselen. Varsler om mildt vær og godt tilsig av vann til magasinene de siste ukene har ifølge NVEs siste kraftsituasjonsrapport bidratt til lavere kraftpris. Beregnet tilsig i uke 11 var 1,1 terawatt-time (TWh), eller 185 prosent av normalen.

Fyllingsgrad

Fyllingsgraden i norske vann­magasin var 42,8 prosent i uke 11.

Det er så vidt over snittgraden for årene 1990–2013 (42,5 prosent).

Beregnet tilsig i uke 11 var 1,1 terawatt-time (TWh) – 185 prosent av normalen for uka.

Prognosen for uke 12 er et tilsig på ca. 1,5 TWh – 240 prosent av normalt.

Så langt i år er tilsiget 1,6 TWh mer enn normalt.

Kilde: Nve

– Terminprisene reflekterer den gode ressurssituasjonen ved at de har gått ned gjennom vinteren og nå ligger på et relativt lavt nivå, sier Bartnes.

Rekordmye snø

Han sier det i høst var lite vann i magasinene til årstiden å være, men at det bedret seg da det begynte det å regne, uten at vinteren kom.

– Rundt nyttår nærmet vi oss en normal fyllingsgrad. Fra februar og utover har vi fått en stadig bedre ressurssituasjon, sier Bartnes.

Rekordmye snø på Østlandet og i deler av Troms og Finnmark hjelper også på ressurssituasjonen. På Groset på Hardangervidda har det ikke vært målt mer snø siden målestasjonen ble opprettet i 1971, ifølge en snørapport utarbeidet av Meteorologisk institutt, NVE og Statens kartverk. Fortsatt ligger snøen dyp mange steder i Telemark. Også i områder hvor det har vært rekordlite snø i vinter, på Vestlandet og i Trøndelag, har nysnø den siste tiden bedret ressurstilfanget. Det gir godt med snø i fjellet i de områdene hvor det er tilsig av smeltevann til magasinene.

– Det ligger mye snø på de rette stedene, sier Bartnes.

Lav pris lenge

Ifølge professor Stein-Erik Fleten ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU gir det utsikter til lavere kraftpris i lang tid.

«God fyllingsgrad tyder på at vi kan forvente lave priser lang tid framover.»

Stein-Erik Fleten professor ved NTNU
Annonse

– Fyllingsgraden er viktig i kraftsystemet, og god fyllingsgrad tyder på at vi kan forvente lave priser i lang tid framover, i hvert fall ett års tid, sier Fleten.

Han mener prisene kommer til å holde seg lave lengre enn det.

– På lengre sikt kommer det mye ny kraft inn på tilbudssiden i markedet, i form av småkraft og vindkraft fra sertifikatmarkedet i Norge og Sverige, pluss kjernekraft fra Finland. Det skjer uten at vi forventer større prosjekt på etterspørselssiden i markedet, som utbygging av industri. Derfor tror jeg prisene vil holde seg lave i snitt og i lange perioder framover, sier Fleten.

Det er godt nytt for forbrukerne.

– Det er bra for dem som skal kjøpe strøm, oss som sluttbrukere og de som holder på med metallsmelting og industri. Men det er dårlig nytt for dem som driver og eier tradisjonelle vannkraftverk i Norge, sier han og sikter til at kommunene og fylkeskommunene som eier kraftproduksjon taper på lave strømpriser.

Hvorvidt vannstanden i magasinene fortsetter å stige, kommer an på både forbruk og vær. Dersom det blir en kald vår, bruker vi mer strøm til oppvarming, noe som vil tømme magasinene raskere enn om det blir en varm vår. Og dersom det blir en tørr vår, vil ikke tilsiget være like stort som dersom det blir en våt vår. Foreløpig har det visstnok vært varmt.

– Kraftforbruket så langt i år for Norges del ligger fem prosent lavere enn i fjor. Det er med på å trekke prisen ned, sier Bartnes.

Neste artikkel

Strømgrepene: – De forsøker å lage løsninger på problemer som ikke eksisterer