Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever at dagligvarekjedenes rabatterte priser skal slå ut når varen selges i butikk

Stortingsflertallet går inn for at rabatter i forhandlinger mellom leverandører og dagligvarekjeder skal følge varene.

Kommunikasjonsdirektør i Dagligvareleverandørenes forening (DLF), Mette Hanekamhaug, mener dette er viktig og vil komme kundene til gode.

– Priser som blir resultatet av forhandlinger må komme forbrukerne til gode. Da må alle rabattene som i dag gis i form av økonomiske ytelser til sentralleddet følge selve produktet, sier Hanekamhaug.

Når dagligvarekjedene forhandler om innkjøpspriser, kan de forhandle seg fram til ulike former for rabatter fra leverandørene og produsentene. DLF ønsker at dette skal komme forbrukerne til gode, og ikke ende opp hos dagligvarekjedene. Rabatten skal følge varen.

Stortinget etterlyser økt konkurranse i dagligvaresektoren. Foto: Siri Juell Rasmussen
Stortinget etterlyser økt konkurranse i dagligvaresektoren. Foto: Siri Juell Rasmussen

Regjeringen må komme med forslag

Stortinget kom fram til følgende i innstillingen i dagligvaremeldingen denne uken:

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med egen sak, med forslag om hvordan man kan tilrettelegge for at rabatter som oppnås i forhandlingene mellom leverandører og kjeder i større grad følger varen."

– Det vil gi mer riktige og lavere priser til forbrukerne, det vil sikre bedre konkurranse mellom uavhengige merkevarer og kjedenes egne merkevarer, det vil opprettholde kjøpermakten, men da til fordel for forbrukerne og ikke kjeden selv, og det vil ikke minst gi alle leverandører uavhengig av størrelse bedre mulighet til å konkurrere på rettferdig grunnlag, sier Hanekamhaug til Nationen.

Annonse

Hun mener det vil gå utover kundene på flere fronter dersom denne rabatten ikke følger varen.

– Konsekvensen hvis rabatten ikke følger varen er at forbruker mister muligheten til å ta egne valg basert på riktige priser. Dessuten vil konkurransen mellom de uavhengige merkevarene skje på ulike vilkår. Resultatet av dette kan være mindre mangfold i butikkhyllene, høyere priser, økt vertikal integrasjon og mindre transparens om prisen på veien fra produsent til forbruker, sier Hanekamhaug.

Egne merkevarer Xtra og Coop Foto: Sigurd Lein Hernes
Egne merkevarer Xtra og Coop Foto: Sigurd Lein Hernes

– Har etterlyst klare tiltak på EMV

– Hva tenker dere om at det ikke ble sikret flertall for å utrede et forbud mot kjedenes egne merkevarer (EMV)?

– Vi har etterlyst klare tiltak på EMV, det synes vi har fått nå. EMV utgjør i dag over en tredjedel av alle varer i butikk, og det er viktig at Konkurransetilsynet får mandat til å følge med på dette, sier Hanekamhaug.

DLF mener samtidig på generell basis det er positivt at Stortinget nå går inn for en rekke endringer i dagligvaresektoren.

– Vi er glade for at komiteen har slått fast at konkurransen i dagligvaremarkedet er for dårlig, og at det må gjøres noe med den sterke kjedemakten. Det er flere gode merknader og forslag som vi nå er fornøyd med. Samtidig viser merknadene og forslagene at dette arbeidet er langt fra over, og mye arbeid gjenstår fortsatt før vi kan få en sunnere konkurransesituasjon.

Neste artikkel

Åpnet sin første ubemannede, døgnåpne matbutikk