Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krav om 211 millioner kroner i ny reindriftsavtale

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) krever 211 millioner kroner i forhandlingene om ny reindriftsavtale. Det er 62 millioner mer enn gjeldende avtale.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) krever 211 millioner kroner i forbindelse med forhandlingene om reindriftsavtalen for 2021/22. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) krever 211 millioner kroner i forbindelse med forhandlingene om reindriftsavtalen for 2021/22. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kravet for 2021-2022 har en økonomisk ramme på 211,85 millioner kroner. Det innebærer en økning på 41,7 prosent sammenlignet med den gjeldende avtalen, opplyser regjeringen.

For å styrke reindriften som en bærekraftig næring, peker forbundet særlig på behovet for å redusere tapene av rein til rovvilt og at reindriftens beiteareal sikres. NRL krever økninger i de direkte tilskuddene og foreslår å etablere flere nye tilskuddsordninger.

Annonse

Videre ønsker NRL at de frie midlene i Reindriftens Utviklingsfond økes.

– 2020 har vært et vanskelig år for reindriften. Reindriften opplevde en omfattende beitekrise, i tillegg til den pågående koronapandemien som vi alle står i. Vi går derfor inn i årets forhandlinger med et krevende bakteppe, men ser fram til gode diskusjoner med NRL, sier lederen for statens forhandlingsutvalg, Viil Søyland.

Statens tilbud legges fram fredag 29. januar, mens forhandlingene skal være avsluttet innen 1. mars.

(©NTB)

Neste artikkel

Bålaksjon mot rovdyrpolitikken: Lokallagsleiar fryktar beitesesongen blir dramatisk