Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftkommunar samla for å kjempe mot nye skattereglar

Torsdag var ei rekke representantar frå norske kraftkommunar samla i Oslo i regi av Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK). Dei kjempar for å behalde kommunale skatteinntekter frå vasskraft.

LVK har 175 medlemskommunar. Torsdag var representantar frå medlemskommunane samla i Oslo for å diskutere framlegget til nye skattereglar i vasskraftnæringa. Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB Scanpix / NPK
LVK har 175 medlemskommunar. Torsdag var representantar frå medlemskommunane samla i Oslo for å diskutere framlegget til nye skattereglar i vasskraftnæringa. Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB Scanpix / NPK

Det var måndag at eit ekspertutval leidd av tidlegare sjef i Noregs vassdrags- og energidirektorat, Per Sanderud, la fram forslag til store endringar i skattereglane for kraftselskap. Utvalet tilrår å fjerne ordninga med såkalla konsesjonskraft. Den inneber at vertskommunane for kraftanlegga skal få inntil 10 prosent av krafta svært billig. Den kan dei deretter selje vidare i marknaden med forteneste.

Dette inneber at vertskommunane for kraftutbygging vil misse nesten 3,7 milliardar kroner i skatteinntekter. Ekspertutvalet hevdar at dei vil kompensere reduksjonen i skatteinntekter med andre inntekter frå staten.

– Framlegget inneber utradering

– Dette er det mest dramatiske brotet på den samfunnskontrakten som har lege til grunn for kraftutbygging i Noreg. Framlegget inneber ei utradering av dei lovbestemte ordningane som sikrar kommunane ein rettmessig del av verdiskapinga, seier advokat Caroline Lund, som er organisert i Landssamanslutninga av vasskraftkommunar, til Aftenposten.

Ho er òg skeptisk til kompensasjonsordninga som blir presentert av Sanderud og ekspertutvalet.

Annonse

– Han overser at det er forskjellar på eigne, lovfesta inntekter og overføringar frå staten. Inntektssystemet for kommunane blir endra frå år til år og gir inga føreseielegheit for kommunane, seier Lund.

Store tap for kommunane

For enkelte kommunar kan dei nye reglane innebere svært store inntektstap.

NRK skriv blant anna at kraftkommunane i Hordaland kan tape over 465 millionar på skatteendringane. Ifølgje rikskringkastaren er det Kvinnherad og Odda som vil tape mest i Hordaland.

Også Eidfjord kommune kan få store inntektstap som følgje av endringane.

– Framlegga er meir dramatiske enn vi kunne drøymt om. Eidfjord kommune vil miste 40–50 millionar kroner i inntekt på eit budsjett på 160 millionar kroner. Det vil forandre den økonomiske kvardagen i kommunen, seier ordførar Anved Johan Tveit i Eidfjord til Aftenposten.

Neste artikkel

Finsk Kraft AS kjøper kraftverk på Sunnmøre