Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig fall i norske matpriser

Et prisfall på mat og drikke bidrar til å trekke ned konsumprisindeksen. Fra juli til august falt matvareprisene med hele 3,4 prosent.

Prisene på mat og alkoholfri drikke sank med 3,4 prosent fra juli til august. Foto: Mariann Tvete
Prisene på mat og alkoholfri drikke sank med 3,4 prosent fra juli til august. Foto: Mariann Tvete

– Matvareprisene falt med 3,4 prosent fra juli til august. Nesten alle matvarer samt enkelte drikkevarer hadde prisnedgang, og det var ost, sjokolade, yoghurt og friske bær som bidro mest. Tilbudskampanjer er vanlig i august, men det ble registrert prisnedganger på et bredere varespekter enn hva som normalt omfattes av tilbud, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Matvareprisene falt med 3,4 prosent fra juli til august i år, mens de falt 1,0 prosent i samme periode i fjor.

– Konkurransen er sterk

Direktør Ingvill Størksen i Virke dagligvare mener prisnedgangen speiler en sterk konkurranse mellom dagligvarekjedene.

– Matprisene er nå nær 2 prosent lavere enn de var på samme tid i fjor. Dette understreker igjen at konkurransen mellom de norske dagligvarekjedene er sterk, sier hun.

• Les også: Forsvarer Europas høyeste matpriser

Hun peker på at prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer har gått ned hele det siste året.

– Prisnedgangen på matvarer fra juli til august var oppsiktsvekkende høy. Det er vanlig med en prisnedgang på denne tiden av året, men i år er prisnedgangen nær tre ganger større enn det vi har sett de foregående årene, sier hun.

Fra juli til august falt konsumprisindeksen med 0,8 prosent, hovedsakelig på grunn av matprisfallet, ifølge SSB. De siste tolv månedene har den steget med 1,3 prosent.

Kjerneinflasjonen lavere enn målet

Annonse

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, er på 0,9 prosent for de siste tolv månedene. Dette er en lavere enn Norges Bank hadde ventet, påpeker DNB Markets i sin vurdering av utviklingen. Norges Bank hadde ventet en kjerneinflasjon på 1,1 prosent.

– Nedgangen i inflasjonen virker i noen grad å være drevet av midlertidige faktorer, men er like fullt lavere enn Norges Bank hadde ventet og trekker derfor isolert sett rentebanen litt ned. Hovedbildet er fortsatt at inflasjonen har kommet godt ned, etter at importprisene har tilpasset seg en svakere kronekurs. Med utsikter til vedvarende moderat lønnsvekst og noe sterkere krone kan det bli vanskelig for Norges Bank å få inflasjonen opp til målet de nærmeste årene, skriver DNB Markets.

• Les også: – Butikkenes merkevarer rammes av matapp

Fra juli til august i år har kjerneinflasjonen gått tilbake med 0,9 prosent.

Overraskende matvarefall

Nordea Markets skriver i sin analyse at hovedoverraskelsen denne gangen er det store fallet i matprisene.

– Det overraskende kraftige fallet i matvareprisene dro ned kjerneinflasjonen med 0,3 prosentpoeng, skriver Nordea.

– Vi har ingen god forklaring på hvorfor matvareprisene falt så kraftig denne måneden, men de har vært volatile de siste årene, trolig på grunn av priskonkurranse, skriver banken.

Neste artikkel

Borch taus til krav om å trekke forslag til nye gjødselreglar